...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0125 - Zittingsperiode : 52


Auteur Sabien Lahaye-Battheu, OPNVLD
Departement Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Sub-departement Ambtenaren Zaken en Overheidsbedrijven
Titel Ambtenaren en magistraten. - Gerechtelijk onderzoeken. - Schorsingen.
Datum indiening28/01/2008
Taal N
Termijndatum29/02/2008

 
Vraag

Het koninklijk besluit van 1 juni 1964 regelt de schorsing van Rijksambtenaren in het belang van de dienst. 1. Tegen hoeveel ambtenaren en/of magistraten werd er in de jongste vijf jaar een gerechtelijk onderzoek opgestart, opgesplitst per Gewest? 2. Hoeveel ambtenaren en/of magistraten werden in de jongste vijf jaar naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek geschorst, opgesplitst per Gewest? 3. Wat was in de loop van de jongste vijf jaar de gemiddelde duur van een schorsing van een ambtenaar en/of magistraat naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek? 4. Hoeveel dergelijke schorsingen lopen nog tot op vandaag, opgesplitst per Gewest? 5. a) Staat er een tijdslimiet op dergelijke schorsing van de ambtenaar en/of magistraat naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek? b) Zo ja, wat is deze limiet? c) Zo neen, kan er geen tijdslimiet op een dergelijke schorsing worden gesteld of een redelijke termijn worden ingeroepen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 03/03/2008, 20072008
Antwoord Zie in de pdf versie van het bulletin :       B011
 
Eurovoc-descriptorenAMBTENAAR | MAGISTRAAT | GERECHTELIJK ONDERZOEK