...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 3708 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel De inzet van drones bij hulpverlening en veiligheid in Limburg.
Datum indiening26/11/2018
Taal N
Status vraagVraag verzonden naar departement
Termijndatum03/01/2019

 
Vraag

In uw antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 1739 van 18 oktober 2016 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2016-2017, nr. 97, blz. 41) gaf u aan dat hulpdiensten alleen maar drones mogen inzetten als ze die ook zelf aansturen. Daarnaast was er ook een initiatief van de provincie Limburg om een drone (RPAS) aan te kopen in 2017. 1. Hoeveel drones worden momenteel door de Limburgse politiezones ingezet? Graag met vermelding van de instantie (Limburgse politiezone, provincie Limburg, federale politie) die de drone aankocht. Zijn er nieuwe aankopen gepland? Zo ja, wanneer en door wie? 2. Bij hoeveel interventies werd de afgelopen vijf jaar in de provincie Limburg een drone ingezet door de politie? Graag met vermelding van de Limburgse politiezone en het type interventie (verdwijning, diefstal, evenement, enz.). 3. Hoe wordt de drone-opleiding van het politiepersoneel voorzien? Hoeveel Limburgse personeelsleden werden de afgelopen vijf jaar opgeleid om een drone te besturen waardoor ze op meerdere Limburgse evenementen inzetbaar waren? Graag een overzicht per Limburgse politiezone. 4. Zijn er Limburgse interzonale afspraken van praktische en financiŰle aard op de inzet van drones?

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenNOODHULP | PROVINCIE LIMBURG | POLITIE | OPENBARE VEILIGHEID
Vrije trefwoordenDRONE