...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 3667 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Provincie Limburg. - Snelheidscontroles.
Datum indiening12/11/2018
Taal N
Status vraagVraag verzonden naar departement
Termijndatum17/12/2018

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag nr. 3409 van 6 juli 2018 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 170, blz. 47), over het aantal snelheidscontroles in de provincie Limburg. Bij één op de drie dodelijke verkeersongevallen is hoge snelheid een bepalende factor. Hierdoor blijven snelheidscontroles noodzakelijk en nuttig. Graag kreeg ik van u een geactualiseerde stand van zaken betreffende het aantal snelheidsovertredingen in de provincie Limburg. 1. Kan u een overzicht geven van de reeds beschikbare cijfers voor 2018 van het aantal geregistreerde inbreuken bij snelheidscontroles in de provincie Limburg? Graag een opdeling per politiezone van de provincie Limburg. 2. Hoeveel waren er binnen de zone 30? Hoeveel erbuiten? Graag een opdeling per politiezone van de provincie Limburg. 3. Hoeveel waren er binnen de zone 50? Hoeveel waren erbuiten? Graag een opdeling per politiezone van de provincie Limburg. 4. Hoe verhouden deze Limburgse cijfers zich tot andere provincies? Graag een overzicht van het totaal aantal geregistreerde snelheidsinbreuken per provincie met vermelding of de inbreuk binnen of buiten de zone 30 plaatsvond. 5. Hoeveel snelheidsovertredingen werden in 2018 per type voertuig vastgesteld? Graag een opsplitsing per politiezone van de provincie Limburg alsook per snelheidszone. 6. In hoeveel gevallen ging het in 2018 om een buitenlands voertuig? Graag een opdeling per politiezone van de provincie Limburg en per snelheidszone. 7. Hoeveel kilometer werd in 2018 gemiddeld te snel gereden in de verschillende snelheidszones? Graag met vermelding van Limburgse politiezone. 8. Tijdens een SLIM-controle worden de drie eerste oorzaken van dodelijke verkeersongevallen gelijktijdig aangepakt, namelijk snelheid, alcohol en drugs. Kan u per politiezone een overzicht geven van het aantal SLIM-controles die in 2018 in de provincie Limburg werden uitgevoerd? 9. Hoeveel inbreuken werden tijdens dergelijke controles vastgesteld? Graag een opdeling per Limburgse politiezone en per type oorzaak (snelheid, alcohol, drugs).

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERKEERSVEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPROVINCIE LIMBURG | POLITIECONTROLE | VERKEERSCONTROLE | SNELHEIDSVOORSCHRIFTEN | VERKEERSVEILIGHEID | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT