...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 2898 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sophie De Wit, N-VA
Departement Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Justitie en Regie der Gebouwen
Titel Jongvolwassenen in de gevangenissen.
Datum indiening08/11/2018
Taal N
Status vraagVraag verzonden naar departement
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

De gevangenisbevolking lijkt voor een belangrijk deel uit jongvolwassenen te bestaan. Het is uiteraard cruciaal om voor elke delinquent een begeleiding op maat te voorzien. Maar wanneer jongvolwassenen in de gevangenis terecht komen, is het vooral voor deze groep van belang dat zij intensief werken aan hun re-integratie. Ze hebben immers nog een hele toekomst voor zich. Hen zo snel mogelijk weer op het rechte pad brengen, moet dan ook de eerste prioriteit zijn. 1. Welk percentage van de gedetineerden is tussen de 18 en 25 jaar oud, in verhouding tot de totale gevangenispopulatie? 2. Hoeveel van deze 18 tot 25-jarigen bevinden zich in voorlopige hechtenis? 3. Hoeveel van deze 18 tot 25-jarigen zijn first offenders, met andere woorden zijn slechts éénmaal veroordeeld geweest? 4. Hoeveel van deze 18 tot 25-jarigen zijn tijdens hun minderjarigheid reeds in aanraking gekomen met het gerecht (jeugdsanctierecht, jeugdbescherming)? 5. Kan u een overzicht geven van het type misdrijven waarvoor deze 18 tot 25-jarigen werden veroordeeld?

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | JONGERE | GEDETINEERDE