...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 3726 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Veiligheid en Bin Zaken
Titel Provincie Limburg. - Feiten van geweld tegen beroepen van algemeen belang.
Datum indiening30/11/2018
Taal N
Status vraagVraag verzonden naar departement
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

1. a) Kan u voor de periode 2013-2018 een overzicht geven van het aantal geregistreerde feiten inzake geweld tegen beroepen van algemeen belang voor de provincie Limburg, zoals geregistreerd op de Algemene Nationale Gegevensbank op basis van de processen-verbaal? Graag met vermelding van gemeente/stad, politiezone van de provincie Limburg en beroep. b) Namen de Limburgse politiezones concrete maatregelen om dit cijfer naar beneden te halen? Zo ja, welke? 2. a) Kan u voor 2017-2018 een overzicht geven van het aantal geregistreerde feiten inzake opzettelijke slagen en/of verwondingen jegens een brandweerman voor de provincie Limburg? Graag een opsplitsing per jaar, per gemeente/stad en per hulpverleningszone van de provincie Limburg. b) Namen de Limburgse hulpverleningszones concrete maatregelen om dit cijfer naar beneden te halen? Zo ja, welke? 3. Hoe kan u deze stijging/daling verklaren? Welke stappen worden ondernomen om het geweld tegenover deze beroepsgroepen een halt toe te roepen?

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPROVINCIE LIMBURG | ARBEIDSVEILIGHEID | OPENBARE VEILIGHEID | GEWELD
Vrije trefwoordenBRANDWEERDIENST