...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1655 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel Reservisten bij Defensie.
Datum indiening31/01/2019
Taal N
Status vraagVraag verzonden naar departement
Termijndatum08/03/2019

 
Vraag

Graag kreeg ik meer informatie over de personen die als reservist een bijdrage leveren bij Defensie. 1. Kan u een geactualiseerde stand van zaken geven van het aantal reservisten bij Defensie met vermelding van: a) oorsprong (ex-beroepsmilitair, ex-milicien of gerekruteerde reservist); b) leeftijdscategorie; c) professionele competentie; d) geslacht; e) taal; f) provincie; g) personeelscategorie; h) buitenlandse inzet? 2. a) Hoeveel van hen behoren tot de getrainde reserve en hoeveel van hen tot de niet-getrainde reserve? b) Een minimale inzet van vijf of zeven dagen (naargelang de personeelscategorie waartoe de reservist behoort) is noodzakelijk. Hoeveel reservisten per personeelscategorie beantwoordden in 2017 en 2018 niet aan deze vereiste? c) Werden er initiatieven genomen om deze niet-getrainde reservisten opnieuw te reactiveren? 3. Heeft Defensie het systeem om werknemers als reservist ter beschikking van Defensie te stellen nog bij werkgevers gepromoot? Zo ja, hoe? Zo niet, bestaan er eventueel plannen om een dergelijke promotie uit te voeren?

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | LEGER VAN RESERVISTEN