...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1651 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel War Heritage Institute. - Personeelssituatie (MV 28322).
Datum indiening30/01/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum01/03/2019

 
Vraag

Graag bekwam ik een stand van zaken over de invulling van de personeelsfuncties in het recentelijk opgerichte War Heritage Institute (WHI). 1. Wat is het personeelsbestand op 1 januari 2019 in het WHI? Graag de totalen per taalstelsel. 2. Hoeveel personeelsleden hebben het WHI in 2018 verlaten? Graag met vermelding van categorie (militair/burgerpersoneel) en taalstelstel. 3. Hoeveel personeelsleden zijn door het WHI aangeworven in 2018? Graag met vermelding van categorie (militair/burgerpersoneel) en taalstelstel. 4. Welke personeelsbehoeften van het WHI waren nog niet ingevuld op 1 januari 2019?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Nieuwe antwoord
Antwoord

1. Momenteel telt het WHI 227 medewerkers: 150 Franstaligen en 77 Nederlandstaligen 2. In 2018 hebben in totaal 30 werknemers het WHI verlaten: elf burgers waarvan acht Nederlandstaligen en drie Franstaligen, en negentien militairen waarvan zestien Franstaligen en drie Nederlandstaligen. 3. Slechts één Franstalig burgerpersoneelslid werd aangeworven in 2018. Wegens het ontbreken van een taalkader voor het WHI werden op aangeven van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht geen verdere aanwervingen uitgevoerd. 4. Een ontwerp van taalkader, dat op 20 december 2018 werd goedgekeurd door de raad van bestuur, zal aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht worden voorgelegd. Van zodra deze commissie akkoord gaat met het ingediende taalkader zal het WHI de in te vullen personeelsbehoeften voorleggen aan de raad van bestuur via het personeelsplan 2019.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMUSEUM | PERSONEEL | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT