...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1611 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel Defensie. - Het syndicaal verlof in 2018 (SV 1653).
Datum indiening04/01/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag nr. 1347 van 28 november 2017 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 141, blz. 570) betreffende het syndicaal verlof. 1. Kunt u per militaire vakorganisatie een overzicht geven van: a) het aantal militairen dat in 2018 syndicaal verlof nam; b) het aantal (halve) dagen dat werd opgenomen? 2. Kunt u voor het burgerpersoneel van Defensie een overzicht geven van: a) het aantal burgers dat in 2018 syndicaal verlof nam; b) het aantal (halve) dagen dat werd opgenomen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Nieuwe antwoord
Antwoord

1. De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabel in bijlage aan dit antwoord. Overzicht van het effectief aantal dagen syndicaal verlof voor de militaire vakorganisaties in 2018. 2. In de periode van 1 januari 2018 tot 11 december 2018 hebben 62 leden van het burgerpersoneel van Defensie een totaal van 750 syndicale verlofdagen opgenomen. De vakorganisaties waartoe de burgerpersoneelsleden behoren, zijn niet hernomen in de nieuwe database van Defensie. Deze gegevens kunnen dus niet verstrekt worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenVERLOF OM SOCIALE REDENEN | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | VAKBONDSVERTEGENWOORDIGER | MILITAIR PERSONEEL