...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1611 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel Defensie. - Het syndicaal verlof in 2018.
Datum indiening04/01/2019
Taal N
Status vraagVraag verzonden naar departement
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag nr. 1347 van 28 november 2017 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 141, blz. 570) betreffende het syndicaal verlof. 1. Kunt u per militaire vakorganisatie een overzicht geven van: a) het aantal militairen dat in 2018 syndicaal verlof nam; b) het aantal (halve) dagen dat werd opgenomen? 2. Kunt u voor het burgerpersoneel van Defensie een overzicht geven van: a) het aantal burgers dat in 2018 syndicaal verlof nam; b) het aantal (halve) dagen dat werd opgenomen?

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenVERLOF OM SOCIALE REDENEN | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | VAKBONDSVERTEGENWOORDIGER | MILITAIR PERSONEEL