...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1594 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel War Heritage Institute. - Taalevenwicht.
Datum indiening04/01/2019
Taal N
Status vraagVraag verzonden naar departement
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 1484 van 23 april 2018 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 156, blz. 348) gaf uw voorganger aan dat het ontwerp van taalkaders op 18 april 2018 voor advies naar de Vaste Commissie voor Taaltoezicht gestuurd werd. Eens het War Heritage Institute (WHI) dit advies ontvangt, zullen eventuele aanpassingen doorgevoerd worden. Nadien zou het ontwerp aan de syndicale organisaties en vervolgens aan de raad van beheer voorgelegd worden. Dit taalkader was nodig om het taalonevenwicht binnen het recent opgerichte WHI weg te werken. 1. Kan u een stand van zaken geven over dit taalkader voor het WHI? 2. Hoeveel personeelsleden hebben het WHI in 2018 verlaten? Graag met vermelding van categorie (militair/burgerpersoneel) en taalstelstel. 3. Hoeveel personeelsleden zijn door het WHI aangeworven in 2018? Graag met vermelding van categorie (militair/burgerpersoneel) en taalstelstel. 4. Welke aanwervingen worden nog gepland, van welke categorie en onder welk statuut?

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenTAALGROEP | MUSEUM | PERSONEEL | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT