...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1586 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel De vertegenwoordiging van vrouwelijke militairen in het leger (QE 1622).
Datum indiening04/01/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag nr. 1395 van 19 januari 2018 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 146, blz. 352) over de vertegenwoordiging van vrouwelijke militairen in het leger. Graag kreeg ik een geactualiseerde stand van zaken. 1. Hoeveel mannelijke en hoeveel vrouwelijke militairen stelt Defensie momenteel tewerk? 2. Wat is, in absolute aantallen en in percentages, de huidige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke militairen: a) per component, met een verdere onderverdeling naar krijgsmachtdeel; b) per component, met een verdere onderverdeling naar graad; c) per component, met een verdere onderverdeling naar taalrol; d) per component, met een verdere onderverdeling naar provincie? 3. Hoeveel mannen en hoeveel vrouwen namen in 2018 deel aan buitenlandse operaties? 4. Wat was, in absolute aantallen en in percentages, in 2018 de verhouding tussen mannen en vrouwen per buitenlandse operatie? 5. Tijdens de commissievergadering van 28 februari 2018 gaf u aan dat er een initiatief ter studie ligt dat vrouwelijke militairen de kans biedt om een cruciale bijdrage te leveren aan special operations. Kan u hierover een stand van zaken geven? 6. Welke initiatieven werden genomen om het aantal vrouwelijke militairen in het leger te vergroten? 7. Hoe evalueert u de jobdag Ladies at Defence? Zijn er in de toekomst vergelijkbare initiatieven gepland? Zo ja, welke?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Nieuwe antwoord
Antwoord

Het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt het niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt het ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | VROUW | MILITAIR PERSONEEL