...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1583 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel De psychosociale begeleiding van militairen.
Datum indiening04/01/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

1. a) Hoeveel militairen werden in 2018 gerepatrieerd omwille van medische redenen? b) Hoeveel militairen werden de afgelopen vijf jaar vroegtijdig teruggestuurd van buitenlandse missies door psychologische problemen? c) Hoeveel waren dat er specifiek vanwege een posttraumatische-stressstoornis (PTSS)? 2. Elke in operatie ontplooide militair kan beroep doen op medische of spirituele steun. a) Hoeveel militairen hebben de afgelopen vijf jaar een consultatie gehad bij een psycholoog/psychiater binnen Defensie? Hoeveel waren er specifiek vanwege PTSS? b) Hoeveel militairen deden een beroep op spirituele steun van aalmoezeniers? c) Hoeveel aalmoezeniers telt Defensie? Graag een opdeling per eredienst en per taalrol. 3. In uw antwoord op vraag nr. 1425 van 8 februari 2018 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 149, blz. 416) gaf u aan dat uit de eerste post mission evaluatiegesprekken bleek dat de SAS-sessies in Jordanië en Qatar positief onthaald werden. Na drie maanden werden de militairen opnieuw gecontacteerd. a) Wat waren de resultaten van deze tweede follow-up gesprekken? b) Hoe evalueert u het adaptatiesas? c) Zijn er in de toekomst vergelijkbare initiatieven gepland? Zo ja, welke? Indien neen, waarom wordt er vanaf gezien? 4. Tijdens welke huidige buitenlandse zendingen kunnen onze militairen een beroep doen op psychosociale begeleiding? Zijn er ook medische specialisten aanwezig? Graag een overzicht per zending.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Nieuwe antwoord
Antwoord

1. Het aantal repatriëringen om medische redenen in 2018 is hernomen in onderstaande tabel: Het aantal militairen dat in de periode 2014 - 2018 vroegtijdig teruggestuurd werd van zending in het buitenland wegens psychosociale problemen, is hernomen in onderstaande tabel; Het posttraumatisch stresssyndroom (PTSS) is slechts een van de problematieken binnen het geheel van de psychosociale risico's. Bovendien kan PTSS ook optreden bij militairen die niet vroeger zijn teruggekeerd en zelfs bij iedereen die een traumatische ervaring heeft meegemaakt. De cijfers over PTSS zijn eveneens hernomen in de onderstaande tabel. De gevraagde statistische gegevens worden hernomen in onderstaande tabel. De cijfers met betrekking tot het PTSS worden slechts statistisch opgevolgd sinds 2015. De gegevens van 2014 zijn niet beschikbaar. De verwerking van gegevens met betrekking tot de religieuze of spirituele overtuiging van de militairen zijn overeenkomstig artikel 9 - lid 1 van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (GDPR-regelgeving) verboden. Het aantal moreel consulenten en aalmoezeniers van de verschillende geloofsovertuigingen binnen Defensie wordt hernomen in onderstaande tabel. 3. De eerste ontplooiing van het adaptatiesas (sas) is goed verlopen en de bekomen resultaten blijken bemoedigend te zijn. Afspraken voor individuele follow-up gesprekken werden georganiseerd ongeveer een maand na de terugkeer. Elke gecontacteerde persoon heeft er een positieve feedback over gegeven. Op basis van deze feedback hebben de psychosociale actoren geoordeeld dat een bijkomend onderhoud na 3 maand niet aangewezen was. Het al dan niet uitrollen van een sas dient onlosmakelijk deel uit te maken van het preventie- en ondersteuningsplan, voorzien gedurende de volledige ontplooiingscyclus en dient het onderwerp te zijn van een methodische risicoanalyse. 4. Net zoals de medische steun, wordt de psychosociale steun voor de verschillende zendingen bepaald aan de hand van een risicoanalyse waarbij onder andere rekening gehouden wordt met het operatietoneel, het aantal ingezette militairen, de specifieke omstandigheden, enz. Naast een medische ploeg, worden er ook PSA's (psychosocial advisor) en vertegenwoordigers van de dienst religieuze en morele bijstand ontplooid. De hiërarchische lijn wordt gesensibiliseerd en gecoacht aangaande deze materie.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | PSYCHOLOGIE | STRIJDKRACHTEN IN HET BUITENLAND | MILITAIR PERSONEEL | GEESTELIJKE GEZONDHEID