...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1583 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel De psychosociale begeleiding van militairen.
Datum indiening04/01/2019
Taal N
Status vraagVraag verzonden naar departement
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

1. a) Hoeveel militairen werden in 2018 gerepatrieerd omwille van medische redenen? b) Hoeveel militairen werden de afgelopen vijf jaar vroegtijdig teruggestuurd van buitenlandse missies door psychologische problemen? c) Hoeveel waren dat er specifiek vanwege een posttraumatische-stressstoornis (PTSS)? 2. Elke in operatie ontplooide militair kan beroep doen op medische of spirituele steun. a) Hoeveel militairen hebben de afgelopen vijf jaar een consultatie gehad bij een psycholoog/psychiater binnen Defensie? Hoeveel waren er specifiek vanwege PTSS? b) Hoeveel militairen deden een beroep op spirituele steun van aalmoezeniers? c) Hoeveel aalmoezeniers telt Defensie? Graag een opdeling per eredienst en per taalrol. 3. In uw antwoord op vraag nr. 1425 van 8 februari 2018 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 149, blz. 416) gaf u aan dat uit de eerste post mission evaluatiegesprekken bleek dat de SAS-sessies in JordaniŰ en Qatar positief onthaald werden. Na drie maanden werden de militairen opnieuw gecontacteerd. a) Wat waren de resultaten van deze tweede follow-up gesprekken? b) Hoe evalueert u het adaptatiesas? c) Zijn er in de toekomst vergelijkbare initiatieven gepland? Zo ja, welke? Indien neen, waarom wordt er vanaf gezien? 4. Tijdens welke huidige buitenlandse zendingen kunnen onze militairen een beroep doen op psychosociale begeleiding? Zijn er ook medische specialisten aanwezig? Graag een overzicht per zending.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | PSYCHOLOGIE | STRIJDKRACHTEN IN HET BUITENLAND | MILITAIR PERSONEEL | GEESTELIJKE GEZONDHEID