...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1653 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Defensie. - Het syndicaal verlof in 2018 (SV 1653).
Datum indiening04/12/2018
Taal N
Status vraagOvergehevelde vraag
Termijndatum10/01/2019

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag nr. 1347 van 28 november 2017 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 141, blz. 570) betreffende het syndicaal verlof. 1. Kunt u per militaire vakorganisatie een overzicht geven van: a) het aantal militairen dat in 2018 syndicaal verlof nam; b) het aantal (halve) dagen dat werd opgenomen? 2. Kunt u voor het burgerpersoneel van Defensie een overzicht geven van: a) het aantal burgers dat in 2018 syndicaal verlof nam; b) het aantal (halve) dagen dat werd opgenomen?

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenVERLOF OM SOCIALE REDENEN | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | VAKBONDSVERTEGENWOORDIGER | MILITAIR PERSONEEL