...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1612 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel De psychosociale begeleiding van militairen.
Datum indiening27/11/2018
Taal N
Status vraagOvergehevelde vraag
Termijndatum03/01/2019

 
Vraag

1. a) Hoeveel militairen werden in 2018 gerepatrieerd omwille van medische redenen? b) Hoeveel militairen werden de afgelopen vijf jaar vroegtijdig teruggestuurd van buitenlandse missies door psychologische problemen? c) Hoeveel waren dat er specifiek vanwege een posttraumatische-stressstoornis (PTSS)? 2. Elke in operatie ontplooide militair kan beroep doen op medische of spirituele steun. a) Hoeveel militairen hebben de afgelopen vijf jaar een consultatie gehad bij een psycholoog/psychiater binnen Defensie? Hoeveel waren er specifiek vanwege PTSS? b) Hoeveel militairen deden een beroep op spirituele steun van aalmoezeniers? c) Hoeveel aalmoezeniers telt Defensie? Graag een opdeling per eredienst en per taalrol. 3. In uw antwoord op vraag nr. 1425 van 8 februari 2018 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 149, blz. 416) gaf u aan dat uit de eerste post mission evaluatiegesprekken bleek dat de SAS-sessies in JordaniŰ en Qatar positief onthaald werden. Na drie maanden werden de militairen opnieuw gecontacteerd. a) Wat waren de resultaten van deze tweede follow-up gesprekken? b) Hoe evalueert u het adaptatiesas? c) Zijn er in de toekomst vergelijkbare initiatieven gepland? Zo ja, welke? Indien neen, waarom wordt er vanaf gezien? 4. Tijdens welke huidige buitenlandse zendingen kunnen onze militairen een beroep doen op psychosociale begeleiding? Zijn er ook medische specialisten aanwezig? Graag een overzicht per zending.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | PSYCHOLOGIE | STRIJDKRACHTEN IN HET BUITENLAND | MILITAIR PERSONEEL | GEESTELIJKE GEZONDHEID