...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1611 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel De kazernes en kwartieren van Defensie.
Datum indiening27/11/2018
Taal N
Status vraagOvergehevelde vraag
Termijndatum03/01/2019

 
Vraag

1. Graag kreeg ik van u een geactualiseerd overzicht van de kazernes en kwartieren die momenteel door Defensie gebruikt worden per provincie. Graag met vermelding van: a) oppervlakte; b) component; c) aantal personeelsleden burger/militair; d) jaarlijkse werkingskosten. 2. Kan u per kazerne/kwartier een beschrijving geven van de huidige toestand van de gebouwen? Wat zijn per kazerne/kwartier de noodzakelijke of geplande investeringen (inclusief termijnen en eventuele kostprijs)? 3. Kan u voor de laatste vijf jaar per kazerne/kwartier een jaarlijks overzicht geven van het aantal klachten van omwonenden? Graag een opdeling per type klacht (milieu, geluid, enz.).

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIRE BASIS