...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1682 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel Defensie. - Vliegtuigen en helikopters. - Geluidsoverlast.
Datum indiening12/02/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/03/2019

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag nr. 1403 van 26 januari 2018 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 146, blz. 364), over de geluidsoverlast door vliegtuigen en helikopters van Defensie. 1. Hoeveel klachten heeft men in 2018 bij Defensie ontvangen over geluidsoverlast van militaire vliegtuigen en helikopters (graag opgesplitst per provincie/type toestel)? 2. a) Zijn er bepaalde locaties waar er opvallend meer klachten waren? b) Werden er in 2018 vluchtschema's bijgestuurd naar aanleiding van klachten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord B182 - Page : Pdf nog niet klaar
Publicatiedatum 13/03/2019, 20182019
Antwoord

1. De gevraagde gegevens bevinden zich in onderstaande tabellen: Een klacht is soms te wijten aan meerdere toestellen of omgekeerd. 2. a) Vooral de provincies Antwerpen, Limburg, Luxemburg en Namen hebben relatief gezien meer overlast. Dit is te wijten aan de oefenzones die zich uitstrekken boven de Kempen, de nabijheid van de vliegbasis van Kleine-Brogel en de nabijheid van de oefenzones in Wallonië. Ook een relatief dichte populatie kan hierin een rol spelen. 2018 werd echter gekenmerkt door het einde van onze operaties in het Midden-Oosten. Dit had als gevolg dat veel specifieke training, en vooral het vliegen op lage hoogte, in eigen land diende uitgevoerd te worden. Dit verklaart de piek in klachten in de provincies Namen en Luxemburg. Sinds dit jaar, wordt het grootste deel van de training laagvliegen naar het buitenland, in casu de Verenigde Staten, geëxporteerd. b) Defensie streeft ernaar de vluchten maximaal te spreiden in ruimte en tijd om zo weinig mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken. Wanneer er zich toch een specifiek probleem voordoet, wordt steeds nagegaan in welke mate hieraan tegemoet kan gekomen worden. In voorkomend geval kunnen bepaalde zones dan voor bepaalde of zelfs onbepaalde tijd worden vermeden of vluchtprofielen worden aangepast. Aanpassingen aan vluchtschema's werden in 2018, net zoals in de voorgaande jaren, op een flexibele manier beheerd op het niveau van de luchteenheden om zowel de kwaliteit van de vorming en de training te maximaliseren als de geluidsoverlast te beperken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenHELIKOPTER | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIRE LUCHTVLOOT | VLIEGTUIG | LAWAAI
Vrije trefwoordenKLACHT