...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1680 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel Defensie. - Medische ongeschiktheid in 2017 en 2018.
Datum indiening12/02/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/03/2019

 
Vraag

In navolging van mijn schriftelijke vraag nr. 1094 van 6 maart 2017 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2016-2017, nr. 113, blz. 247) zou ik u graag naar de gegevens in verband met medische ongeschiktheid van 2017 en 2018 vragen. 1. a) Hoeveel militairen in actieve dienst werden in 2017 en 2018 medisch ongeschikt bevonden voor de actieve dienst? b) Kunt u afzonderlijke overzichten geven per leeftijd, per geslacht, per taalrol en per component? 2. Wat was in 2017 en in 2018 de gemiddelde duur van een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord B182 - Page : Pdf nog niet klaar
Publicatiedatum 13/03/2019, 20182019
Antwoord

Het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt het niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt het ter inzage bij de Griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenARBEIDSONGESCHIKTHEID | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIR PERSONEEL | MEDISCHE DIAGNOSE