...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1679 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel De ondersteuning van jeugdkampen.
Datum indiening12/02/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/03/2019

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag nr. 1200 van 13 juni 2017 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2016-2017, nr. 125, blz. 390), over de ondersteuning van jeugdkampen. 1. Hoeveel tenten stelde Defensie ter beschikking in 2018? Hoeveel tenten stelt Defensie ter beschikking in 2019? 2. Stelt Defensie nog ander materiaal ter beschikking voor jeugdverenigingen? Indien ja, welke? Graag een overzicht voor 2018 en 2019. 3. Tussen de gewesten en Defensie bestaat er een conventie voor het uitlenen van tenten. Kan u voor 2018 en 2019 een overzicht geven van het aantal tenten per gewest dat aan jeugdverenigingen uitgeleend werd? Graag met opsplitsing per provincie. 4. Hoeveel tenten van Defensie waren in 2018 en 2019 niet meer beschikbaar voor uitleen? Graag met vermelding van reden (versleten verklaard, operationele inzet, onherstelbare schade).


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord B182 - Page : Pdf nog niet klaar
Publicatiedatum 13/03/2019, 20182019
Antwoord

1. Tijdens de zomer van 2018 werden 331 tenten ter beschikking gesteld aan de jeugdbewegingen. Voor de zomer van 2019 wordt het aantal op 217 tenten geschat. 2. Er werd door Defensie geen ander materieel ter beschikking gesteld aan de jeugdverenigingen. 3. In bijlage wordt een tabel hernomen met een overzicht per gewest aangaande het aantal tenten dat aan jeugdverenigingen uitgeleend is voor de periode 2018-2019. De verdeling per provincie is gebaseerd op de militaire eenheid die de tenten ter beschikking stelt. Het zijn de gewesten, die de verdeling van de tenten organiseren. Defensie respecteert deze verdeling. 4. In 2018 waren er 66 tenten minder beschikbaar om uit te lenen. In 2019 verwachten wij nog een bijkomende vermindering van 114 tenten in vergelijking met 2018 omwille van enerzijds, de aanpassing van het bestaand patrimonium naar modern en operationeel materieel dat vooralsnog niet wordt uitgeleend, en anderzijds, door het afdanken van niet te herstellen tenten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenJONGERENBEWEGING | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | KAMPEREN