...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1667 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel De attritie bij kandidaat-militairen in 2018.
Datum indiening07/02/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/03/2019

 
Vraag

In opvolging van mijn schriftelijke vraag nr. 1402 van 26 januari 2018 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 147, blz. 374) over de attritie bij kandidaat-militairen, vroeg ik graag naar de meest recente cijfers. In het geval dat een opleidingsinstelling meerdere opleidingen verzorgt, kreeg ik volgende gegevens graag per opleiding. 1. Kunt u per opleidingsinstelling van Defensie een overzicht geven van het aantal studenten/kandidaat-militairen dat in 2018 was ingeschreven voor een opleiding en het aantal van hen dat in die periode afhaakte? Graag een overzicht met vermelding van de specifieke opleiding (waar van toepassing), geslacht en taalrol. 2. Graag een overzicht van het aantal rekruteringen per component in 2017 en 2018 met vermelding van geslacht en taalrol en het aantal van hen dat in die periode Defensie verlaten heeft per component met vermelding van geslacht en taalrol. Hoe groot is de attritie per component? Graag een overzicht per jaar. 3. Wie Defensie voortijdig verlaat, wordt uitgenodigd voor een exitinterview. Kunt u per opleidingsinstelling en per opleiding een overzicht geven van het percentage afgehaakte studenten/kandidaat-militairen dat in 2018 op die uitnodiging inging? 4. Kunt u per opleidingsinstelling en per opleiding een overzicht geven van de tien meest gegeven redenen voor vertrek die in 2018 werden aangehaald en in hoeveel % van de exitinterviews elke reden werd aangehaald?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord B182 - Page : Pdf nog niet klaar
Publicatiedatum 13/03/2019, 20182019
Antwoord

1. De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabellen 1 tot en met 4 als bijlage bij dit antwoord. 2. De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabellen 5 tot en met 8 als bijlage bij dit antwoord. Het is pas in de loop van hun studie dat de meerderheid van de officieren hun component zullen moeten kiezen. Het is daarom niet mogelijk om een tabel over hen te verstrekken. 3. De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabel 9 als bijlage bij dit antwoord. 4. De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabellen 10 tot en met 16 als bijlage bij dit antwoord. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenONDERWIJSINSTELLING | BEROEPSOPLEIDING | ONTSLAG | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | AANWERVING