...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1683 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel De afkeuring van sollicitanten vanwege gehoorschade.
Datum indiening12/02/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/03/2019

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag nr. 1409 van 1 februari 2018 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 148, blz. 265), over de afkeuring van sollicitanten vanwege gehoorschade. Graag kreeg ik meer informatie over het aantal sollicitanten dat in 2018 werd afgekeurd wegens het niet slagen voor de gehoortest. 1. Wat was het totaal aantal sollicitanten in 2018? 2. Hoeveel sollicitanten werden in 2018 afgekeurd vanwege gehoorschade? 3. Hoe verhoudt het percentage van het aantal kandidaten die afgewezen werden op basis van gehoorschade zich ten opzichte van het totaal aantal geweigerde kandidaten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B181
Publicatiedatum 28/02/2019, 20182019
Antwoord

In het wervingsjaar 2018 waren er 5.131 sollicitanten. Voor het wervingsjaar 2018 werden er 80 sollicitanten ongeschikt verklaard als gevolg van gehoorschade. Er werden in het wervingsjaar 2018 in totaal 1.776 sollicitanten uitgesloten. Het percentage ongeschikte sollicitanten als gevolg van gehoorschade bedroeg 4,50 %.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenZOEKEN NAAR EEN BAAN | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | AANWERVING | LAWAAI | MILITAIR PERSONEEL | MEDISCHE DIAGNOSE