...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1681 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel Onwettige afwezigheid en desertie in het leger.
Datum indiening12/02/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/03/2019

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag nr. 1405 van 26 januari 2018 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 146, blz. 366) over onwettige afwezigheid en desertie in het leger in 2017. Soms gebeurt het dat een militair een of meerdere dagen onwettig afwezig is. Bij een onwettige afwezigheid van meer dan vijftien dagen voor officieren en meer dan acht dagen voor andere militairen (in vredestijd) is er sprake van desertie. 1. a) Hoeveel gevallen van onwettige afwezigheid waren er in 2018? b) Om hoeveel (kandidaat-)militairen ging het en hoeveel van hen waren recidivisten? 2. Bij welke categorieën militairen (op vlak van leeftijd, geslacht, rang, in opleiding of niet, enz.) komt onwettige afwezigheid het vaakst voor? 3. a) Hoeveel gevallen van desertie waren er in 2018? b) Om hoeveel (kandidaat-)militairen ging het en hoeveel van hen waren recidivisten? c) Zijn er daar gevallen onder van desertie tijdens een buitenlandse missie? 4. Bij welke categorieën militairen (op vlak van leeftijd, geslacht, rang, in opleiding of niet, enz.) komt desertie het vaakst voor?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B181
Publicatiedatum 28/02/2019, 20182019
Antwoord

1 en 2. 28 militairen waren onwettig afwezig in 2018. De gevraagde gegevens bevinden zich in tabellen in bijlage bij dit antwoord. Periodes van onwettige afwezigheid gevolgd door een desertie worden enkel als desertie meegerekend. Als onwettig afwezigheid wordt beschouwd elke periode waarin een militair achterwege of ontbrekend is. Elke periode van onwettige afwezigheid wordt afzonderlijk geteld (een militair met twee periodes binnen hetzelfde jaar wordt twee maal geteld). Als recidivist wordt beschouwd elke militair die over het jaar 2018 meerdere onwettige afwezigheden heeft gepleegd. 3 en 4. 29 militairen werden in 2018 als deserteur beschouwd. De gevraagde gegevens bevinden zich in tabellen in bijlage bij dit antwoord. Elke periode van desertie wordt afzonderlijk geteld (een militair met twee periodes binnen hetzelfde jaar wordt twee maal geteld). Als recidivist wordt beschouwd elke militair die over het jaar 2018 meerdere deserties heeft gepleegd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | DISCIPLINAIRE PROCEDURE | ABSENTEISME | MILITAIR PERSONEEL | MILITAIRE DISCIPLINE