...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1678 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel De afkeuring van sollicitanten vanwege druggebruik.
Datum indiening12/02/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum15/03/2019

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag nr. 1408 van 1 februari 2018 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 146, blz. 370), over de afkeuring van sollicitanten vanwege druggebruik. Graag kreeg ik meer informatie over het aantal sollicitanten dat in 2018 om deze reden werd afgekeurd. 1. Wat was het totaal aantal sollicitanten in 2018? 2. Hoeveel sollicitanten werden in 2018 afgekeurd vanwege druggebruik? 3. Hoe verhoudt het percentage van het aantal kandidaten die afgewezen werden op basis van druggebruik zich ten opzichte van het totaal aantal geweigerde kandidaten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B181
Publicatiedatum 28/02/2019, 20182019
Antwoord

In het wervingsjaar 2018 waren er 5.131 sollicitanten. Voor het wervingsjaar 2018 werden er 102 sollicitanten ongeschikt verklaard wegens drugsproblemen. Er werden in het wervingsjaar 2018 in totaal 1.776 sollicitanten uitgesloten. Het percentage ongeschikte sollicitanten als gevolg van drugsproblemen bedroeg 5,74 %.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenZOEKEN NAAR EEN BAAN | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | AANWERVING | DRUGVERSLAVING | MILITAIR PERSONEEL