...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1593 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Defensie
Titel De verkoop en aankoop van gebouwen en terreinen.
Datum indiening04/01/2019
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

Deze vraag herneemt het onderwerp van mijn schriftelijke vraag nr. 1160 van 8 mei 2017 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2016-2017, nr. 119, blz. 156) over de verkoop en aankoop van gebouwen en terreinen. Graag kreeg ik een geactualiseerde stand van zaken. 1. Kunt u een overzicht geven van alle gebouwen en terreinen die in 2017 en 2018 werden aangekocht en verkocht door Defensie? Graag met vermelding van de aankoop- of verkoopprijs, alsook van de verkoper of koper. 2. Kan u een overzicht geven van de eventuele herbestemming die het verkocht gebouw en/of terrein van Defensie gekregen heeft? Graag een overzicht van de afgelopen vijf jaar. 3. Welke gebouwen en terreinen staan momenteel te koop? Graag een actueel overzicht met vermelding van hoe lang ze al te koop staan. Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 1160 van 8 mei 2017 blijkt dat sommige gebouwen en terreinen al enige tijd geleden overgedragen werden aan de FOD FinanciŽn voor verkoop. Defensie ontving echter nog geen verkoopakte noch opbrengsten. Hoe verklaart u dit? Waarom werden deze gebouwen en terreinen nog niet verkocht? 4. Het overtollig geworden onroerend goed wordt via de FOD FinanciŽn verkocht. De voornaamste voorwaarde tot verkoop is dat het goed een aparte site betreft of af te scheiden is van het te behouden militair domein. Bij leegstand of onverkoopbaarheid wordt zo snel mogelijk overgegaan tot afbraak. In hoeveel gevallen werden in 2017 en 2018 gebouwen omwille van onverkoopbaarheid afgebroken? 5. Welke gebouwen en terreinen plant Defensie verder in de toekomst te verkopen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B179
Publicatiedatum 04/02/2019, 20182019
Antwoord

1. Defensie heeft geen enkel gebouw of terrein aangekocht in de periode 2017-2018. Een volledig overzicht van de verkopen in dezelfde periode wordt in de tabel hernomen. 1. De herbestemming van de verkochte terreinen en gebouwen wordt niet opgevolgd door Defensiestaf. 2. De tabel herneemt de lijst van de gebouwen en terreinen die werden overgedragen aan FOD FinanciŽn voor verkoop, maar waarvoor de verkoopakte noch de opbrengsten reeds werden overgemaakt aan Defensie. De voornaamste reden waarom sommige dossiers meerdere jaren in beslag nemen is het ontbreken van een herbestemming op het Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het opstellen van dit plan ligt binnen de bevoegdheid van de gemeente, de provincie of het Gewest. 3. In de periode 2017-2018 werd geen enkel gebouw afgebroken. 5. Het is aan een volgende regering om na te gaan welke militaire kwartieren er niet meer nodig zijn. In uitvoering van het kwartierenplan van de vorige regering zullen in 2019 het kwartier De Wispelaere in Jambes en de radar site in Glons voor vervreemding overgedragen worden aan het Federaal Aankoopcomitť.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenBELASTINGADMINISTRATIE | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | GRONDEIGENDOM | ONROEREND EIGENDOM | VERKOOP | GEBOUW | AANKOOP