...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0808 - Zittingsperiode : 54


Auteur Wouter Raskin, N-VA
Departement Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met beperking, Wetenschapsbeleid
Titel Controle op het onrechtmatig gebruik van een parkeerplaats voor personen met een handicap.
Datum indiening02/10/2018
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/11/2018

 
Vraag

Elk jaar krijgen heel wat Belgen een boete omdat zij onterecht een parkeerplaats voor gehandicapten innemen. Velen van hen beschikken niet over de verplichte parkeerkaart, of maken gebruik van een ongeldig of vervallen exemplaar. Om dit soort asociaal gedrag te bestrijden nam u enkele maatregelen. Zo mogen sinds kort ook gemeenschapswachten controleren of er een geldige parkeerkaart in de wagen ligt. Dat moet de pakkans verhogen. Daarnaast liet u een speciale app ontwikkelen. Die geeft aan of een parkeerkaart geldig is, door de QR-code op de kaart te scannen of het nummer van de kaart in te geven. Sinds begin juli 2018 loopt een proefproject met de app in Antwerpen, Kortrijk en Koekelberg. 1. Hoe vaak maakten politie, parkeerwachters en gemeenschapswachten al gebruik van de app? 2. Hoe vaak bleek hierbij dat de gecontroleerde parkeerkaart ongeldig of vervallen was? 3. Tot wanneer loopt het proefproject? Bestaan er al plannen om het project uit te breiden naar andere steden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B174
Publicatiedatum 09/11/2018, 20182019
Antwoord

1. In de periode 1 juli 2018 tot en met 30 september 2018 zijn er 16.305 controles geregistreerd waarbij gebruik gemaakt is van de app. 2. In ongeveer 12,5 % van de gevallen bleek dat de gecontroleerde parkeerkaart ongeldig was. Een staal van deze kaarten werd onderzocht en er kunnen hoofdzakelijk drie redenen onderscheiden waarom een kaart ongeldig is: - de gerechtigde is overleden (in 45,33 % van het onderzochte staal); - de geldigheidsduur van de kaart is overschreden (in 32 % van het onderzochte staal); - er wordt gebruik gemaakt van een kaart die als verloren of gestolen gemeld is en waarvoor een duplicaat werd afgeleverd (in 14,67 % van het onderzochte staal). 3. Het proefproject liep tot 30 september 2018. Nadien werd een bevraging georganiseerd bij de diensten die aan het proefproject hebben deelgenomen. Deze resultaten worden momenteel geanalyseerd met het oog op een eventuele bijsturing. Het project zal later dit jaar verder uitgerold worden.

 
Eurovoc-descriptorenOFFICIEEL DOCUMENT | GEHANDICAPTE | CONTROLEORGAAN | PARKEERTERREIN | FACILITEITEN VOOR GEHANDICAPTEN