...

Bulletin nr : B174 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 2470 - Zittingsperiode : 54


Auteur Wouter Raskin, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel IGU. - Duurtijd.
Datum indiening02/10/2018
Taal N
Publicatie vraag     B174
Publicatiedatum 09/11/2018, 20182019
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/11/2018

 
Vraag

Op 3 mei 2018 stelde ik u schriftelijke vraag nr. 2281 over de inkomensgarantie-uitkering (IGU) (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2017-2018, nr. 159). Een werkloze die deeltijds het werk hervat, kan onder bepaalde voorwaarden bovenop zijn loon deze uitkering ontvangen. Kan u voor de personen die een IGU ontvangen meedelen hoe lang zij deze uitkering al ontvangen of ontvingen (minder dan 6 maanden, tussen 6 maanden en 1 jaar, 1 tot 2 jaar, 2 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, 10 tot 25 jaar en meer dan 25 jaar)? Graag cijfers op jaarbasis voor de afgelopen vijf jaar en opgesplitst per Gewest.


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B175
Publicatiedatum 22/11/2018, 20182019
Antwoord

Het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt het niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt het ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorARBEID
Eurovoc-descriptorenSOCIALE UITKERING | WERKLOOSHEIDSVERZEKERING | ARBEID | DEELTIJDARBEID | WERKLOOSHEID | WERKLOZE | CUMULATIE VAN INKOMSTEN