...

Bulletin nr : B171 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 3455 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Provincie Limburg. - Aanrijtijden van de politie.
Datum indiening30/07/2018
Taal N
Publicatie vraag     B171
Publicatiedatum 08/10/2018, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum28/09/2018

 
Vraag

1. Kan u een overzicht van de voorbije vijf jaar geven van de gemiddelde aanrijtijden bij tussenkomsten? Graag een opsplitsing per jaar, per politiezone, per stad/gemeente van de provincie Limburg en per soort tussenkomst. 2. In hoeveel procent van de gevallen werd de vooropgestelde aanrijtijd ook werkelijk gehaald? Graag een overzicht van de voorbije vijf jaar met vermelding van jaar, politiezone en stad/gemeente van de provincie Limburg.


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B174
Publicatiedatum 09/11/2018, 20182019
Antwoord

Het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt het niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt het ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPROVINCIE LIMBURG | POLITIE | OPENBARE VEILIGHEID