...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 2431 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Provincie Limburg. - Nachtwinkels.
Datum indiening26/07/2018
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum28/09/2018

 
Vraag

Eén op de vijf nachtwinkels is niet in orde met reglementering. Ze houden zich niet aan de sluitingsuren en zijn overdag open of respecteren de wekelijkse rustdag niet. Dit leidt vaak tot klachten over oneerlijke concurrentie. 1. Kan u een overzicht geven van het aantal klachten dat de voorbije vijf jaar in de provincie Limburg tegen nachtwinkels werden ingediend? Graag een opdeling per jaar en per gemeente/stad van de provincie Limburg. 2. Hoeveel nachtwinkels zijn er in de provincie Limburg? Hoeveel van hen werden gecontroleerd? Graag een evolutie van de voorbije vijf jaar met een opdeling per jaar en per gemeente/stad van de provincie Limburg. 3. Kan u een overzicht geven van het aantal geregistreerde inbreuken door nachtwinkels de voorbije vijf jaar in de provincie Limburg? Graag opgesplitst per jaar, per gemeente/stad van de provincie Limburg en per type inbreuk. 4. Hoeveel nachtwinkels in de provincie Limburg werden de voorbije vijf jaar gesloten omdat ze de regelgeving niet naleefden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B171
Publicatiedatum 08/10/2018, 20172018
Antwoord

1 tot 3. De Economische Inspectie stelt enkel statistieken ter beschikking die betrekking hebben op het ganse land en/of de drie Gewesten. Haar databanken zijn er dan ook niet op ingesteld om nog meer gedetailleerde cijfers te verschaffen. Daarenboven zijn de inspanningen die dit zou vergen disproportioneel en zijn dergelijke gegevens trouwens van weinig nut voor het in kaart brengen van deze of gene problematiek. Bovendien kunnen te gedetailleerde gegevens in bepaalde gevallen het geheim van het onderzoek in het gedrang brengen, bijvoorbeeld wanneer er slechts één operator in een bepaald gemeente of arrondissement actief is. Tot slot geef ik er de voorkeur aan dat de Economische Inspectie de haar beschikbare middelen maximaal kan inzetten op het uitvoeren van haar kerntaak die bestaat uit een zo efficiënt mogelijk markttoezicht. 4. De Economische Inspectie beschikt niet over gegevens aangaande het aantal nachtwinkels per gemeente of provincie. Zij heeft ook geen zicht op het aantal gemeenten die beschikken over een extra reglement voor nachtwinkels, noch op het aantal nachtwinkels die op basis van dit gemeentelijk reglement werden gesloten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenDETAILHANDEL | PROVINCIE LIMBURG | ECONOMISCH BELEID | OPENINGSTIJD VAN EEN WINKEL