...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1585 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Het politiek engagement van militairen.
Datum indiening04/09/2018
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum05/10/2018

 
Vraag

Kunt u een laatste stand van zaken geven over het aantal militairen dat heeft aangegeven zich politiek kandidaat te stellen? Graag met vermelding van provincie en geslacht.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B170
Publicatiedatum 28/09/2018, 20172018
Antwoord

1. Op datum van 21 september 2018 hebben 102 militairen melding gemaakt van het feit dat zij kandidaat waren voor de verkiezingen van 14 oktober 2018. 2. De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabel hieronder. * Één militair heeft melding gemaakt zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenVERKIEZING | VERKIESBAARHEID | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | POLITIEKE RECHTEN | MILITAIR PERSONEEL