...

Bulletin nr : B167 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 2811 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sophie De Wit, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Het werk van gedetineerden in Vlaamse gevangenissen.
Datum indiening13/07/2018
Taal N
Publicatie vraag     B167
Publicatiedatum 04/09/2018, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/08/2018

 
Vraag

Gedetineerden in Vlaamse gevangenissen hebben ook recht op deskundige begeleiding in hun zoektocht naar werk. Het programma "Aan de bak" slaat daarom een brug tussen gevangenis en arbeidsmarkt en biedt veel gedetineerden een beter toekomstperspectief. Een detentieconsulent bereidt samen met elke gedetineerde die binnen een afzienbare tijd de gevangenis mag verlaten, een traject naar werk voor. De kern van het "Aan de bak"-programma is gedetineerden al tijdens hun detentie op weg te helpen naar een gepaste job na hun vrijlating. Na een grondig onderzoek van hun mogelijkheden en behoeften wordt een stappenplan uitgestippeld, de kortste weg naar een job. De diensten van de Vlaamse Gemeenschap en Justitie werken voortdurend samen om de re-integratie van een gedetineerde maximaal te ondersteunen. Het is aan de gedetineerden om die kans te grijpen en het is aan de samenleving en haar overheden om hen daartoe de kans te geven. Daarnaast kunnen gedetineerden eveneens opleidingen volgen om hun kans op werk te vergroten. 1. Hoeveel gedetineerden komen momenteel in aanmerking voor het "Aan de bak"-programma? Op basis van welke criteria worden zij geselecteerd? 2. Webleren in de gevangenis is sinds een aantal jaar ook mogelijk. Zo kunnen gedetineerden bijvoorbeeld cursussen volgen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. a) Welke gevangenissen voorzien hierin? b) Hoeveel cursussen werden via webleren gevolgd? Graag een overzicht per gevangenis. c) Ziet u meer toekomstmogelijkheden voor webleren? 3. Heeft u een overzicht per gevangenis van interne doorstroom van een beroeps- of niet-beroepsopleiding naar gevangenisarbeid (interne tewerkstelling)? Zo ja, welke opleidingen stromen door naar welke soort arbeid in de gevangenis? 4. Hoeveel bedraagt de vergoeding per uur dat gedetineerden ontvangen bij het volgen van een opleiding? Hoeveel bedraagt de vergoeding per uur dat gedetineerden ontvangen bij het succesvol afronden van een opleiding?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B174
Publicatiedatum 09/11/2018, 20182019
Antwoord

1. Het 'Aan de bak'-programma is een bevoegdheid van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de bevoegde minister. 2 a) en b) Gedetineerden kunnen opleidingen volgen via e-learning binnen verschillende domeinen: - administratie / boekhouding - ICT - taal- en communicatievaardigheden - technische vaardigheden (lassen, elektriciteit, automechanica, enz.) - horeca - logistiek - enz. Het excel-document als bijlage bevat het aantal opleidingen per gevangenis die de gedetineerden via e-learning hebben gevolgd tijdens het academiejaar september 2017 - juni 2018. Het PrisonCloud platform in de gevangenissen in Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne laat iedere gedetineerde toe om een opleiding via e-learning te volgen. In andere inrichtingen moeten ze zich daarvoor inschrijven. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen). c) Mogelijke toekomstige opleidingen kunnen zijn: universitaire opleidingen, een uitbreiding van de opleidingen die worden gegeven door de centra voor volwassenonderwijs, en opleidingen via het Europese Foriner-project dat onderwijs beoogt voor buitenlandse gedetineerden die onderwijs uit hun thuisland willen volgen. (project ging van start op 1 januari 2016). 3. Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) beschikt niet over een overzicht van het aantal gedetineerden die na een opleiding doorstromen naar tewerkstelling. 4 De vergoeding per uur bedraagt 0,62 euro.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | BEROEPSOPLEIDING | WERKGELEGENHEIDSBELEID | GEDETINEERDE | DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING | VLAAMSE GEMEENSCHAP