...

Bulletin nr : B165 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 2750 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sophie De Wit, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Strafuitvoeringsrechtbank. - Terbeschikkingstelling.
Datum indiening15/06/2018
Taal N
Publicatie vraag     B165
Publicatiedatum 03/08/2018, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/07/2018

 
Vraag

Bij de wet van 26 april 2007 werd de terbeschikkingstelling van de regering vervangen door de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank. Sedert 1 januari 2012 is deze wet in werking. De terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank is een bijkomende straf die in de door de wet bepaalde gevallen moet of kan worden uitgesproken met het oog op de bescherming van de maatschappij tegen personen die bepaalde ernstige feiten plegen die de integriteit van personen aantasten. Deze bijkomende straf gaat in na het verstrijken van de hoofdgevangenisstraf of van de opsluiting, voor een duur van minimum vijf jaar en maximum vijftien jaar. 1. Hoe vaak werd sinds 2012 de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank uitgesproken als bijkomende straf? Graag een overzicht per jaar, per arrondissement, per soort misdrijf, een opsplitsing of de terbeschikkingstelling verplicht of facultatief werd opgelegd en een overzicht voor welke termijn de terbeschikkingstelling werd opgelegd. 2. Heeft er reeds een evaluatie plaatsgevonden van deze bijkomende straf? Wordt er overwogen om het lijstje van misdrijven waarvoor de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank kan of moet worden uitgesproken uit te breiden? Waarom wel of waarom niet?


 
Status 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B173
Publicatiedatum 25/10/2018, 20182019
Antwoord

Het antwoord op deze vraag is het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan wordt het niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar ligt het ter inzage bij de Griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFRECHTSPRAAK | STRAFSANCTIE