...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 1524 - Zittingsperiode : 54


Auteur Karolien Grosemans, N-VA
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Het politiek engagement van militairen.
Datum indiening08/06/2018
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/07/2018

 
Vraag

Kunt u een laatste stand van zaken geven over het aantal militairen dat heeft aangegeven zich politiek kandidaat te stellen? Graag met vermelding van provincie en geslacht.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B160
Publicatiedatum 18/06/2018, 20172018
Antwoord

1. Op datum van 11 juni 2018 hebben 29 militairen melding gemaakt van het feit dat zij kandidaat waren voor de verkiezingen van 14 oktober 2018. De meldingsprocedure voorziet geen melding van de politieke partij. 2. De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabel in bijlage bij dit antwoord.

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenVERKIESBAARHEID | DEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | POLITIEKE RECHTEN | MILITAIR PERSONEEL