...

Bulletin nr : B154 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 2584 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sophie De Wit, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel DNA-onderzoeken.
Datum indiening21/03/2018
Taal N
Publicatie vraag     B154
Publicatiedatum 26/04/2018, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum23/04/2018

 
Vraag

De wetenschap staat niet stil en DNA-onderzoeken worden steeds verfijnder en nauwkeuriger. Daarom had ik graag een stand van zaken gekregen. 1. Hoeveel DNA-onderzoeken worden jaarlijks in het kader van juridische onderzoeken en processen aangevraagd? Graag de cijfergegevens van 2014 tot en met 2017, opgesplitst per jaar en per arrondissement. 2. Kan u gegevens meedelen betreffende de gemiddelde duurtijd van de DNA-onderzoeken? Graag een opsplitsing per jaar en per arrondissement. 3. a) Wat is de gemiddelde kostprijs voor DNA-onderzoeken? Graag eveneens een opsplitsing per jaar en per arrondissement. b) Wat is de totale kostprijs hiervan op jaarbasis voor de jaren 2014 tot en met 2017? 4. Zijn er gerechtelijke arrondissementen waar meer dan andere gebruik wordt gemaakt van DNA-onderzoek? 5. Heeft men vergelijkingspunten met het buitenland?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B169
Publicatiedatum 14/09/2018, 20172018
Antwoord

1. Er wordt verwezen naar de tabel in bijlage. De in de tabel opgenomen bedragen zijn effectieve uitgaven. 2. Elk laboratorium dan DNA-analyses uitvoert, heeft zijn eigen procedures. De verantwoordelijke magistraat heeft als enige de rechtstreekse informatie met betrekking tot zijn dossier. 3. a) Zie bijlage voor de gemiddelde kost per onderzoek op jaarbasis. Er is geen gemiddelde gemaakt per arrondissement omdat tal van elementen dit gemiddelde gaan bepalen en beďnvloeden zodat het cijfermateriaal geen statistische meerwaarde geeft om te gaan interpreteren. b) Zie bijlage. 4. Dit is afhankelijk van meerdere elementen zoals onder meer de grootte van het arrondissement of het aantal dossiers waarin een dergelijk onderzoek zich opdringt. 5. Bij de administratie van de FOD Justitie zijn er geen vergelijkingspunten met het buitenland bekend. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | GERECHTELIJK ONDERZOEK | DNA