...

Bulletin nr : B134 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 2133 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sophie De Wit, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel De mogelijkheid om een Belgische gevangenis in het buitenland te bouwen.
Datum indiening27/09/2017
Taal N
Publicatie vraag     B134
Publicatiedatum 07/11/2017, 20172018
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum27/10/2017

 
Vraag

BelgiŽ telt onder haar gevangenispopulatie heel wat buitenlandse gevangenen zonder de Belgische nationaliteit. Bovendien zitten er in de gevangenissen heel wat illegalen. Onder deze buitenlandse gevangenen heeft de grootste groep de Marokkaanse nationaliteit. Daarom werd recentelijk het idee gelanceerd om een Belgische gevangenis te bouwen op Marokkaans grondgebied en deze gevangenen naar daar over te brengen. Het zou meteen de Belgische gevangenissen, die al decennia kampen met overbevolking, wat meer zuurstof geven. In antwoord op mijn mondelinge vraag over dit thema antwoordde u dat 981 gedetineerden exclusief de Marokkaanse nationaliteit hebben. Dat is bijna 10 % van de gevangenispopulatie. 500 van hen verblijven illegaal op Belgisch grondgebied, 200 daarvan zitten in voorlopige hechtenis, terwijl 300 een veroordeling opliepen. Kortom, deze laatste groep van 300 gedetineerden vormt het potentieel van een Belgische gevangenis op Marokkaans grondgebied. Deze gevangenis zou dus de grootte kunnen hebben van de recente nieuwbouwgevangenissen in BelgiŽ. U antwoordde tevens dat het juridische en financiŽle aspect van zo'n gevangenis in het buitenland nog niet werd onderzocht. 1. Hoeveel gedetineerden telt BelgiŽ op dit ogenblik? Hoeveel van hen hebben niet de Belgische nationaliteit? Hoeveel van hen verblijven illegaal in ons land? Welke buitenlandse nationaliteiten zijn het sterkst vertegenwoordigd onder de gevangenispopulatie? Graag ook telkens een opdeling onder veroordeelden en voorlopige hechtenissen. 2. Hoe beoordeelt u het idee om een Belgische gevangenis op Marokkaans grondgebied te bouwen? 3. In welke mate is het mogelijk om Belgische gedetineerden een straf te laten uitzitten in een gevangenis buiten Europa? Welke juridische mogelijkheden zijn er? 4. Is er al contact opgenomen met de Marokkaanse overheid om dit idee met hen af te toetsen? Zo ja, hoe staan zij hier tegenover? 5. Wat zou het financiŽle prijskaartje zijn van dergelijke gevangenis op Marokkaans grondgebied? Voor hoeveel gedetineerden zou deze gevangenis worden gebouwd? 6. Zal dit plan verder concreet worden uitgewerkt binnen het Masterplan Gevangenissen? 7. Zijn er nog andere landen waar het interessant zou zijn om een Belgische gevangenis op hun grondgebied op te trekken?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B143
Publicatiedatum 29/01/2018, 20172018
Antwoord

Op 11 oktober telde ons land 10.146 gedetineerden, waarvan 977 met enkel de Marokkaanse nationaliteit. Een 500-tal hiervan beschikte niet over een geldige verblijfstitel. In bijlage wordt een overzicht gegeven per nationaliteit en dit telkens opgesplitst per categorie veroordeelden/voorlopige hechtenis. Het idee werd via de pers vernomen. De prioriteit blijft echter gaan naar het overbrengen van Marokkaanse gedetineerden naar Marokko, op basis van twee reeds bestaande verdragen. Het is momenteel dus niet aan de orde om een gevangenis in het buitenland te bouwen. Sinds 2004 werd er niemand vrijwillig overgebracht, ook al werden er 44 dossiers opgestart en wordt er blijvend bij Marokko aangedrongen op een deblokkering van de dossiers. In 2012 waren er vijf en in 2013 tien onvrijwillige overbrengingen, in 2014, 2015 en 2016 geen enkele en in 2017 tot nog toe drie. Er staan 36 dossiers open. Gedetineerden kunnen dus een straf in het buitenland uitzitten op basis van deze verdragen met de betrokken landen. Voor Marokko is dit het geval indien gedetineerden vrijwillig hun straf in Marokko willen doorbrengen. De bijlagen bij het antwoord op deze vraag zijn het geachte Kamerlid rechtstreeks toegestuurd. Gezien het louter documentaire karakter ervan worden zij niet in het Bulletin van Vragen en Antwoorden opgenomen maar liggen zij ter inzage bij de griffie van de Kamer van volksvertegenwoordigers (dienst Parlementaire Vragen).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | MAROKKO