...

Bulletin nr : B134 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 2132 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sophie De Wit, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Kalender met onopgeloste zaken in de gevangenissen.
Datum indiening27/09/2017
Taal N
Publicatie vraag     B134
Publicatiedatum 07/11/2017, 20172018
Status vraagVraag gepubliceerd zonder antwoord
Termijndatum27/10/2017

 
Vraag

Sinds begin 2017 heeft de Nederlandse overheid als proef een kalender uitgedeeld in vijf Nederlandse gevangenissen. Hierop staat wekelijks een onopgeloste moord- of verdwijningszaak, alsook de beloning voor een gouden tip. Het proefproject bleek een succes. Er kwamen veel meer tips binnen dan normaal en er raakten twee zaken door deze tips opgelost. Aan het begin van de zomervakantie rolde de Nederlandse overheid dit proefproject dan ook uit in alle Nederlandse gevangenissen. Met deze eenvoudige kalender hoopt de Nederlandse overheid 52 onopgeloste zaken alsnog op te lossen. In Nederland zijn er circa 1.500 cold case-zaken. Ook voor BelgiŽ zou de kalender een meerwaarde kunnen betekenen. Al bleek twee jaar geleden wel dat het Belgisch gerecht geen statistieken heeft van het aantal opgeloste of onopgeloste moordzaken. In het antwoord op een parlementaire vraag van Els Van Hoof bleek dat er van 2010 tot 2014 855 moorden in BelgiŽ werden geregistreerd. Hoeveel daarvan onopgelost bleven kon dus niet worden meegedeeld. In de commissie Justitie ondervroeg ik u over dit thema. U vond dat het initiatief nader moest onderzocht worden door het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, de politiediensten en het gevangeniswezen. Er zijn namelijk juridische en operationele aspecten aan verbonden. 1. Hoe beoordeelt u het Nederlandse proefproject met de kalender? Zal er ook in BelgiŽ daartoe een initiatief worden genomen? Werden het openbaar ministerie, de rechterlijke macht, politiediensten en het gevangeniswezen hierover reeds bevraagd? Zo ja, wat was hiervan het resultaat? Zo neen, zal dit nog gebeuren? 2. Hoeveel moorden werden in BelgiŽ de voorbije jaren geregistreerd? Graag een opdeling per jaar en per regio. 3. Worden er ondertussen wťl cijfers bijgehouden van het aantal moordzaken dat onopgelost blijft? Zo ja, hoeveel % van de geregistreerde moordzaken werd ondertussen opgelost? Zo neen, waarom wordt hier geen werk van gemaakt? 4. Hoeveel cold case-zaken zijn er op dit ogenblik in BelgiŽ?

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | CRIMINALITEIT | GERECHTELIJK ONDERZOEK