Parlementair Document 51K2647

Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven.


Chronologisch overzicht van de vergaderingen:

Datum Vergadering Status