Verslagen ter uitvoering van een wet

Laatst meegedeelde verslagen ( Situatie op 20-03-2019 )
(* = meegedeeld vóór 13-10-2016)

Zoeken op een woord of een datum (zonder aanhalingstekens):

Zoekcriteria: "SOCIALE ZEKERHEID "

Mededeling Verslag Wet & Artikel Trefwoord Periodiciteit
09-10-2018 Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2018 van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180.
09-05-2018 Jaarverslag 2017 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
16-11-2017 Auditverslag "Boek 2017 over de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
27-04-2017 Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
29-09-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2016 over de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-05-2016 * Jaarverslag 2014 van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit. Wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit. Art. 4, § 5. SOCIALE ZEKERHEID 1 JAAR
21-04-2016 * Jaarverslag 2015 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
03-12-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2015 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-04-2015 * Jaarverslag 2014 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
15-10-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2014 over de Sociale Zekerhid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-10-2014 * Jaarverslag 2013 van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit. Wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit. Art. 4, § 5. SOCIALE ZEKERHEID 1 JAAR
24-04-2014 * Jaarverslag 2013 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
16-10-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2013 over de sociale zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
04-07-2013 * Jaarverslag 2012 van het Observatorium voor patiëntenmobiliteit. Wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit. Art. 4, § 5. SOCIALE ZEKERHEID 1 JAAR
25-04-2013 * Jaarverslag 2012 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
07-02-2013 * Auditverslag van het Renkenhof "Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
13-12-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2012 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
19-04-2012 * Jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
24-11-2011 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2011 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
06-04-2011 * Jaarverslag 2010 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
16-12-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2010 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-07-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Financiële transfers in de tak arbeidsongevallen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-07-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid - Opvolgingsaudit". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
18-03-2010 * Jaarverslag 2009 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
23-04-2009 * Jaarverslag 2008 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
09-04-2008 * Jaarverslag 2007 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
18-10-2007 * Auditverslag van het Rekenhof "De impact van de politiehervorming op de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-04-2007 * Jaarverslag 2006 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
20-04-2006 * Jaarverslag 2005 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
16-03-2006 * Auditverslag van het Rekenhof over de leefbaarheid en de perspectieven van de overzeese sociale zekerheid. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
02-02-2006 * Activiteitenverslag (septembre 2003 - decembre 2004) van het Sectoraal Comité van de sociale zekerheid. Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Art. 46, 9°. SOCIALE ZEKERHEID 1 JAAR
12-10-2005 * Eerste activiteitenverslag van de Commissie "Kunstenaars". Programmawet van 24 december 2002. Art. 172, § 4. SOCIALE ZEKERHEID
13-04-2005 * Jaarverslag 2004 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
01-04-2004 * Jaarverslag 2003 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
01-04-2003 * Jaarverslag 2002 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
09-01-2003 * Activiteitenverslag 2002 van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Art. 46, 9°. SOCIALE ZEKERHEID 1 JAAR
17-04-2002 * Jaarverslag 2001 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
05-12-2001 * Activiteitenverslag 2001 van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Art. 46, 9°. SOCIALE ZEKERHEID 1 JAAR
30-11-2000 * Activiteitenverslag 2000 van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Art. 46, 9°. SOCIALE ZEKERHEID 1 JAAR
18-05-2000 * Jaarverslag 1999 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5°, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
24-11-1999 * Activiteitenverslag 1999 van het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Art. 46, 9°. SOCIALE ZEKERHEID 1 JAAR
18-03-1998 * Jaarverslag over de raming met cijfergegevens van de resultaten van de wet betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector en de weerslag van de wet op de inkomsten en uitgaven van de sociale zekerheid. Wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Art. 26. ARBEID 1 JAAR