Verslagen ter uitvoering van een wet

Laatst meegedeelde verslagen ( Situatie op 20-03-2019 )
(* = meegedeeld vˇˇr 13-10-2016)

Zoeken op een woord of een datum (zonder aanhalingstekens):

Zoekcriteria: "RECHTEN VAN HET KIND "

Mededeling Verslag Wet & Artikel Trefwoord Periodiciteit
26-05-2016 * Werkingsverslag 2015 - maart 2016 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
28-05-2015 * Werkingsverslag 2014 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
17-07-2014 * Werkingsverslag 2013 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
12-06-2013 * Werkingsverslag 2012 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
10-05-2012 * Werkingsverslag 2011 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
24-11-2011 * Werkingsverslag 2010 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
26-05-2011 * Werkingsverslag 2009 van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
24-03-2010 * Eerste activiteitenverslag (mei 2007 - december 2008) van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind. PDF Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 13. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
07-01-2010 * Vijfde federaal verslag (2007-2009) over de toepassing van de wet tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Wet van 4 september 2002 tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Art. 2. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
05-03-2009 * Initieel rapport van BelgiŰ met betrekking tot het facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie. Samenwerkingsakkoord van 19 september 2005 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale commissie voor de rechten van het kind. Art. 2. RECHTEN VAN HET KIND
09-04-2008 * Strategienota "Eerbied voor de Rechten van het Kind in Ontwikkelingssamenwerking". Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 8. ONTWIKKELINGSHULP 4 JAAR
12-04-2007 * Vierde jaarlijks federaal verslag over de toepassing van de wet tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Wet van 4 september 2002 tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Art. 2. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
04-05-2006 * Derde jaarlijks federaal verslag over de toepassing van de wet tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Wet van 4 september 2002 tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Art. 2. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
13-04-2005 * Tweede jaarlijks federaal verslag over de toepassing van de wet tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Wet van 4 september 2002 tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Art. 2. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR
24-06-2004 * Eerste jaarlijks federaal verslag over de toepassing van de wet tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Wet van 4 september 2002 tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Art. 2. RECHTEN VAN HET KIND 1 JAAR