Verslagen ter uitvoering van een wet

Laatst meegedeelde verslagen ( Situatie op 20-03-2019 )
(* = meegedeeld vóór 13-10-2016)

Zoeken op een woord of een datum (zonder aanhalingstekens):

Zoekcriteria: "POLITIE "

Mededeling Verslag Wet & Artikel Trefwoord Periodiciteit
14-03-2019 Werkingsverslag voor het jaar 2018 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 februari 2019 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-07-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 juni 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Henegouwen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Namen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-03-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 2 maart 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
15-03-2018 Werkingsverslag voor het jaar 2017 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 februari 2018 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
11-10-2017 Activiteitenverslag 2016 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2017 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 28 maart 2017 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Leuven. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2017 Werkingsverslag voor het jaar 2016 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 13 maart 2017 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
27-10-2016 Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 april 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-09-2016 * Activiteitenverslag 2015 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
07-07-2016 * Nationaal veiligheidsplan 2016-2019. Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Art. 4, tweede lid. POLITIE 1 JAAR
07-07-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Steun van de federale politie aan de lokale zones bij de handhaving van de openbare orde". Grondwet. Art. 180 OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-04-2016 * Tweejaarlijks verslag 2014-2015 "Publieke diensten en armoede - Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. PDF Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1. ARMOEDE 2 JAAR
14-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
14-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het arrondissement Oost-Vlaanderen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Henegouwen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Leuven. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2016 * Werkingsverslag voor het jaar 2015 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2016 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-11-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede de processen-verbaal van de algemene vergaderingen van 20 maart 2015 en 3 april 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het arrondissement Henegouwen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Namen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank Waals-Brabant. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
21-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
02-04-2015 * Werkingsverslag voor het jaar 2014 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 maart 2015 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het arrondissement Limburg. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-02-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Werving en selectie bij de federale politie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-10-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 september 2014 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 24 maart 2014 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (N), goedgekeurd door de algemene vergadering van 28 maart 2014. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-03-2014 * Werkingsverslag voor het jaar 2013 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 14 maart 2014 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-03-2014 * Proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 februari 2014 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
06-02-2014 * Tweejaarlijks verslag 2012-2013 "Sociale bescherming en armoede - Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. PDF Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1. ARMOEDE 2 JAAR
08-10-2013 * Activiteitenverslag 2012 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
16-05-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (F), goedgekeurd door de algemene vergadering. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
08-05-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 april 2013 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
18-04-2013 * Proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 maart 2013 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
18-04-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 18 maart 2013 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
28-03-2013 * Werkingsverslag voor het jaar 2012 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 15 maart 2013 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
03-05-2012 * Werkingsverslag voor het jaar 2011 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (F), goedgekeurd door de algemene vergadering. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
26-04-2012 * Proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2012 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2012 * Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2012 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
19-04-2012 * Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 maart 2012 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
29-03-2012 * Werkingsverslag voor het jaar 2011 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 16 maart 2012 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-10-2011 * Activiteitenverslag 2010 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 11, 1°. POLITIE 1 JAAR
09-06-2011 * Activiteitenverslag 2010 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
18-05-2011 * Proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2011 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
28-04-2011 * Werkingsverslag voor het jaar 2010 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (F), goedgekeurd door de algemene vergadering van 5 april 2011. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
06-04-2011 * Werkingsverslag betreffende de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent voor het jaar 2010. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
06-04-2011 * Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 25 maart 2011 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
06-04-2011 * Werkingsverslag voor het jaar 2010 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (N), goedgekeurd door de algemene vergadering van 25 maart 2011. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
31-03-2011 * Werkingsverslag voor het jaar 2010 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2011 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-07-2010 * Activiteitenverslag 2009 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
20-07-2010 * Activiteitenverslag 2008 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 11, 1°. POLITIE 1 JAAR
29-04-2010 * Verslag 2010/1 van het Vast Comité P over de uitvoering van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 11, 4°. POLITIE
29-04-2010 * Verslag betreffende het gemeenschappelijk onderzoek inzake de werking van het OCAD. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 9. POLITIE 1 JAAR
29-04-2010 * Proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2010 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
29-04-2010 * Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 26 maart 2010 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
29-04-2010 * Werkingsverslag voor het jaar 2009 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (N), goedgekeurd door de algemene vergadering van 26 maart 2010. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
24-03-2010 * Werkingsverslag voor het jaar 2009 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 8 maart 2010 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
04-06-2009 * Activiteitenverslag 2008 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
07-05-2009 * Proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2009 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-04-2009 * Werkingsverslag voor het jaar 2008 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 27 maart 2009 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-04-2009 * Werkingsverslag voor het jaar 2008 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (N), goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 maart 2009. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-04-2009 * Werkingsverslag voor het jaar 2006 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 20 maart 2009 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
12-03-2009 * Activiteitenverslag 2007-2008 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 11, 1°. POLITIE 1 JAAR
23-07-2008 * Activiteitenverslag 2006-2007 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten. (Parlementair stuk nr. 1371/1) Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 11, 1°. POLITIE 1 JAAR
12-06-2008 * Auditverslag van de Hoge Raad voor de Justitie uitgevoerd bij de politierechtbank en het politieparket te Brussel. Gerechtelijk Wetboek. Art. 259bis-17, §1. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE
12-06-2008 * Activiteitenverslag 2007 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
24-04-2008 * Proces-verbaal van de algemene vergadering van 21 maart 2008 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
09-04-2008 * Werkingsverslag voor het jaar 2007 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (N), goedgekeurd door de algemene vergadering van 21 maart 2008. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
09-04-2008 * Werkingsverslag voor het jaar 2007 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (F). Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
09-04-2008 * Werkingsverslag voor het jaar 2007 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 10 maart 2008 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
14-02-2008 * Nationaal veiligheidsplan 2008-2011. (Gedrukt als parlementair stuk nr. 812/1 - blz. 1 - 65) PDF Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Art. 4, tweede lid. POLITIE 1 JAAR
14-02-2008 * Advies van de Federale Politieraad met betrekking tot het ontwerp van nationaal veiligheidsplan 2008-2011. (Gedrukt als parlementair stuk nr. 812/1 - blz. 66 - 69) PDF Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Art. 7, tweede lid. POLITIE 1 JAAR
17-01-2008 * Auditverslag van het Rekenhof "Fonds voor de verkeersveiligheid - Financiering en evaluatie van de actieplannen van de politiediensten". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
18-10-2007 * Auditverslag van het Rekenhof "De impact van de politiehervorming op de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-07-2007 * Activiteitenverslag 2006 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
26-04-2007 * Activiteitenverslag 2005 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten. (Parlementair stuk nr. 3112/1) Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 11, 1°. POLITIE 1 JAAR
24-04-2007 * Proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2007 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
12-04-2007 * Werkingsverslag voor het jaar 2006 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 maart 2007 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
12-04-2007 * Werkingsverslag voor het jaar 2006 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (F). Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
29-03-2007 * Werkingsverslag voor het jaar 2006 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (N), goedgekeurd door de algemene vergadering van 16 maart 2007. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-03-2007 * Werkingsverslag voor het jaar 2006 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 9 maart 2007 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
10-10-2006 * Algemeen overzicht van de beslissingen genomen door het Vast Comité van toezicht op de politiediensten inzake het beheer van klachten en aangiften tijdens de eerste zes maanden van 2006. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 9. POLITIE 1 JAAR
10-10-2006 * Activiteitenverslag 2005 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
20-04-2006 * Werkingsverslag voor het jaar 2005 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (F). Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
20-04-2006 * Werkingsverslag voor het jaar 2005 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 maart 2006 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
30-03-2006 * Proces-verbaal van de algemene vergadering van 17 februari 2006 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-03-2006 * Werkingsverslag voor het jaar 2005 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (N), goedgekeurd door de algemene vergadering van 10 maart 2006. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
23-03-2006 * Werkingsverslag voor het jaar 2005 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 10 maart 2006 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
12-01-2006 * Verslag 2005 "Armoede uitbannen - Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. PDF Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1. ARMOEDE 2 JAAR
14-07-2005 * Jaarverslag 2004 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 11, 1°. POLITIE 1 JAAR
18-05-2005 * Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
28-04-2005 * Werkingsverslag voor het jaar 2004 van de algemene vergadering van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (N), goedgekeurd door de algemene vergadering van 22 maart 2005. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2005 * Werkingsverslag voor het jaar 2004 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 14 maart 2005 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-04-2005 * Werkingsverslag voor het jaar 2004 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 31 maart 2005 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (F). Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-10-2004 * Activiteitenverslag 2003 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
15-09-2004 * Activiteitenverslag 2003 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 11, 1°. POLITIE 1 JAAR
13-05-2004 * Werkingsverslag voor het jaar 2003 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 30 april 2004 van de vrederechters en rechters in de politierechtbank in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (N). Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
13-05-2004 * Werkingsverslag voor het jaar 2003 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 23 april 2004 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken van het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
22-04-2004 * Werkingsverslag voor het jaar 2003 alsmede het proces-verbaal van de algemene vergadering van 19 maart 2004 van de vrederechters en rechters in de politierechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen. Gerechtelijk Wetboek. Art. 340, § 3, laatste lid. RECHTERLIJKE INRICHTING 1 JAAR
05-02-2004 * Activiteitenverslag 2002 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
05-06-2003 * Activiteitenverslag 2002 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
05-06-2003 * Nationaal veiligheidsplan 2003-2004. Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Art. 4, tweede lid. POLITIE 1 JAAR
05-06-2003 * Advies van de Federale Politieraad met betrekking tot het ontwerp van Nationaal Veiligheidsplan 2003-2004. Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. Art. 7, tweede lid. POLITIE 1 JAAR
16-10-2002 * Activiteitenverslag 2001 van het Comité I. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
16-10-2002 * Activiteitenverslag 2001 van het Comité P. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 11, 1°. POLITIE 1 JAAR
16-11-2000 * Aanvullend aktiviteitenverslag 1999 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
06-04-2000 * Jaarverslag 1999 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
21-10-1999 * Jaarverslag 1999 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 35, 1°. GEHEIME DIENST 1 JAAR
21-10-1999 * Activiteitenverslag 1999 van het Comité P. Wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Art. 11, 1°. POLITIE 1 JAAR