Verslagen ter uitvoering van een wet

Laatst meegedeelde verslagen ( Situatie op 21-03-2019 )
(* = meegedeeld vˇˇr 13-10-2016)

Zoeken op een woord of een datum (zonder aanhalingstekens):

Zoekcriteria: "PENSIOENEN "

Mededeling Verslag Wet & Artikel Trefwoord Periodiciteit
09-05-2018 Jaarverslag 2017 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
05-10-2017 Tweejaarlijks verslag van de Autoriteit voor financiŰle diensten en markten betreffende het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders. Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen. Art. 47. PENSIOENEN 2 JAAR
27-04-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Uitvoering van het Capelo-project en verwerking van elektronische gegevens door de FDP-ambtenarenpensioenen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
27-04-2017 Jaarverslag 2016 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
09-06-2016 * Jaarverslag 2015 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
21-04-2016 * Jaarverslag 2015 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
13-04-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Pensioenen met een buitenlands element". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
04-06-2015 * Jaarverslag 2014 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
21-04-2015 * Jaarverslag 2014 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
17-07-2014 * Jaarverslag 2013 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
17-07-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Militaire pensioenen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
24-04-2014 * Jaarverslag 2013 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
20-02-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Actuele evoluties binnen de onverheidspensioenen - Tussentijdse evaluatie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-11-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Toekenning en beheer van het gewaarborgd minimum bij overheidspensioenen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
06-06-2013 * Jaarverslag 2012 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
25-04-2013 * Jaarverslag 2012 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
07-06-2012 * Jaarverslag 2011 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
19-04-2012 * Jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
01-06-2011 * Jaarverslag 2010 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
06-04-2011 * Jaarverslag 2010 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
28-10-2010 * Jaarverslag 2009 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
20-07-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Cumulatie van pensioenen in de openbare sector met een beroeps- of vervangingsinkomen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
18-03-2010 * Jaarverslag 2009 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
09-07-2009 * Jaarverslag 2008 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
23-04-2009 * Jaarverslag 2008 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
03-07-2008 * Jaarverslag 2007 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
09-04-2008 * Auditverslag van het Rekenhof "Berekening van de overheidspensioenen - Betrouwbaarheid van de gegevens". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-04-2008 * Jaarverslag 2007 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
12-07-2007 * Jaarverslag 2006 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
12-04-2007 * Jaarverslag 2006 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
07-12-2006 * Auditverslag van het Rekenhof "Geautomatiseerd beheer van de pensioenen via het berekeningsprogramma 'Pencalc'". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-06-2006 * Jaarverslag 2005 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
20-04-2006 * Jaarverslag 2005 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
13-07-2005 * Jaarverslag 2004 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
13-04-2005 * Jaarverslag 2004 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
03-06-2004 * Jaarverslag 2003 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
01-04-2004 * Jaarverslag 2003 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
05-06-2003 * Jaarverslag 2002 van het Zilverfonds. PDF Wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. Art. 41. PENSIOENEN 1 JAAR
01-04-2003 * Jaarverslag 2002 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
17-04-2002 * Jaarverslag 2001 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR
18-05-2000 * Jaarverslag 1999 van de Ombudsdienst Pensioenen. PDF Koninklijk besluit van 27 april 1997 tot instelling van een ombudsdienst pensioenen opgericht in toepassing van artikel 15, 5░, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Art. 17. BEMIDDELAAR 1 JAAR