Verslagen ter uitvoering van een wet

Laatst meegedeelde verslagen ( Situatie op 26-04-2019 )
(* = meegedeeld vˇˇr 13-10-2016)

Zoeken op een woord of een datum (zonder aanhalingstekens):

Zoekcriteria: "OVERHEIDSBOEKHOUDING "

Mededeling Verslag Wet & Artikel Trefwoord Periodiciteit
08-11-2018 Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 22 augustus 2018. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
25-10-2018 Deel 1 van het 175e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 75. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
31-05-2018 Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
03-05-2018 Activiteitenverslag van algemeen belang voor het jaar 2017 van een lid van de Koninklijke Familie. Wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie. Art. 15. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
19-04-2018 Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 3 april 2018. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-02-2018 Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2016. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
11-01-2018 Bijvoegsel 1 van het 171e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A voor het begrotingsjaar 2013). Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-12-2017 Deel 1 van het 174e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 75. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
23-11-2017 Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2018. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
16-11-2017 Auditverslag "Boek 2017 over de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-09-2017 Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 26 juli 2017. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-09-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de catering bij de federale overheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-06-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Overheidsopdrachten en interne controle bij de departementen van de algemene administratie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-06-2017 Activiteitenverslag van algemeen belang van de leden van de Koninklijke Familie voor het jaar 2016. Wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie. Art. 15. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
08-06-2017 Audit verslag "HR-audit bij de wetenschappelijke instellingen van de FOD Volksgezondheid : Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en Centrum voor Onderzoek in Dierengeneeskunde en Agrochimie (CODA)". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
11-05-2017 Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 6 april 2017. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
04-05-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
27-04-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Uitvoering van het Capelo-project en verwerking van elektronische gegevens door de FDP-ambtenarenpensioenen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-04-2017 Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2015. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
20-04-2017 Bijvoegsel 1 van het 170e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A voor het begrotingsjaar 2012). Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-03-2017 Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 16 februari 2017. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-03-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Minimale ziekenhuisgegevens en verwante registratiesystemen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-03-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Autocontrole van de operatoren van de voedselketen - Omkadering door het FAVV". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
02-02-2017 Auditverslag van het Rekenhof "Fraudebestrijding in de sectoren bouw, vlees en bewaking - Invoering door de FOD FinanciŰn van de wettelijke regeling inzake inhouding op factuur en hoofdelijke aansprakelijkheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-12-2016 Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2017. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
10-11-2016 Auditverslag van het Rekenhof "Taxatie volgens tekenen en indiciŰn". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-11-2016 Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 19 juli 2016. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
27-10-2016 Deel 1 van het 173e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 75. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
29-09-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2016 over de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-07-2016 * Activiteitenverslag van algemeen belang van de leden van de Koninklijke Familie voor het jaar 2015. PDF Wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie. Art. 15. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
07-07-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Steun van de federale politie aan de lokale zones bij de handhaving van de openbare orde". Grondwet. Art. 180 OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-06-2016 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
28-04-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Terugbetaling van tandzorg - Voor een performanter overheidsbeheer". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
28-04-2016 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 15 maart 2016. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-04-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Inning van successierechten door de FOD FinanciŰn". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
13-04-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Pensioenen met een buitenlands element". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
03-03-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de behoeften aan informaticapersoneel door de federale Staat". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
04-02-2016 * Auditverslag van het Rekenhof "Organisatie en werking van de fiscale opsporingsdiensten". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
04-02-2016 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2014. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
18-12-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-12-2015 * Bijvoegsel 1 van het 169e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A voor het begrotingsjaar 2011). Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
03-12-2015 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2016. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
03-12-2015 * Verslag van de "HR-audit bij de FOD Mobiliteit en Vervoer" van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
03-12-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2015 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-11-2015 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 september 2015. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
22-10-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)" Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Fonds voor de Beroepsziekten : vergoedingstermijnen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Handvest van de sociaal verzekerde : bescherming van de pensioenrechten van de ambtenaar". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2015 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 juni 2015. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Evaluatie van de interne contr˘le van de DGD van de FOD Buitenlandse Zaken". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-07-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Accijnzen op tabaksproducten". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-07-2015 * Bijvoegsel 2 van het 168e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A - 2010 en voorgaande jaren). Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
28-05-2015 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
21-05-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Minnelijke schikkingen bij fiscale misdrijven". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-05-2015 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 maart 2015. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-04-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Het gerechtspersoneel". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
19-03-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Goederenvervoer over de weg - Handhaving van de regelgeving". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
26-02-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Werving en selectie bij de federale politie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-02-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Organisatie van de controleacties in de personenbelasting". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-02-2015 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2013. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
08-01-2015 * Auditverslag van het Rekenhof "Belasting van niet-inwoners - natuurlijke personen - Denksporen voor een efficiŰntere belasting". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
17-12-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Kwaliteit van de statistieken van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
17-12-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de vastgoednoden van de Staat door de Regie der Gebouwen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
04-12-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Bouw van de nieuwe NAVO-zetel - tussentijds verslag". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
27-11-2014 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2015. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
20-11-2014 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 september 2014. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
06-11-2014 * Deel 1 van het 171e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
06-11-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Internationale wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-10-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2014 over de Sociale Zekerhid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-10-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Vennootschapsbijdrage - Jaarlijkse bijdrage voor vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting of belasting der niet-inwoners". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-10-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Nationaal Orkest van BelgiŰ en Koninklijke Muntschouwburg - Personeelscyclus". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
17-07-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Militaire pensioenen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
17-07-2014 * Jaarverslag 2011-2012 over de bankonderzoeken inzake inkomstenbelastingen. Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Art. 333/1, ž 2. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
23-04-2014 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 maart 2014. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-02-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Fiscale maatregelen voor belastingplichtigen met betaalmoeilijkheden". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-02-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Actuele evoluties binnen de onverheidspensioenen - Tussentijdse evaluatie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
06-02-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Uitvoering van de penale boeten - opvolgingsaudit" Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-01-2014 * Auditverslag van het Rekenhof "Terugbetaling van geneesmiddelen - Performantie van het overheidsbeheer". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-01-2014 * Bijvoegsel 1 van het 168e boek van opmerkingen van het Rekenhof (Rekening van de Thesaurie en rekening van de vermogenswijzigingen - 2010). Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
05-12-2013 * Deel 1 van het 170e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
27-11-2013 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2012. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
27-11-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Personeelsplanning en bezoldiging van het militair personeel van Defensie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-11-2013 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2014. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
14-11-2013 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 september 2013. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-11-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Toekenning en beheer van het gewaarborgd minimum bij overheidspensioenen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
24-10-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Toelagen en vergoedingen aan het personeel van de FOD Binnenlandse Zaken". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-10-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2013 over de sociale zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-10-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Onrechtstreekse federale steunmaatregelen voor onderzoek en technologische ontwikkeling (O & O)". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-10-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Fiscale contr˘le van de niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen rechtspersonen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-10-2013 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 juni 2013. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-07-2013 * Bijvoegsel 1 van het 167e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-07-2013 * Bijvoegsel 2 van het 167e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
19-06-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "De startbaanovereenkomst". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
06-06-2013 * Auditverslag van het Renkenhof "Beheer van het ziekteverzuim bij federale ambtenaren". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
29-05-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Werking van de Kansspelcommissie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
29-05-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Verwerking en beheer van de aangiften personenbelasting". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
29-05-2013 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 maart 2013. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-05-2013 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2013. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
02-05-2013 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 maart 2013. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-03-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken - Verwerking van de voorafgaande beslissingen en van de permanente regularisaties". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-03-2013 * Auditversalg van het Rekenhof "Herschatting van het kadastraal inkomen van woningen na verbouwing". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-02-2013 * Auditverslag van het Renkenhof "Financieel beheer van het vastgoed van de openbare instellingen van sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
06-02-2013 * Auditverslag van het Rekenhof "Brugpensioen bij herstructureringen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
24-01-2013 * Deel 1 van het 169e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
10-01-2013 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2013. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
13-12-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "De elektronische identiteitskaart (eID) - Toegangssleutel voor de burger tot e-government". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
13-12-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2012 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-11-2012 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2011. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
08-11-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "Uitvoering van opdrachten voor leveringen en werken bij Defensie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-11-2012 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 september 2012. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
17-10-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "FinanciŰle stromen tussen de vennootschappen van de NMBS-Groep". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-10-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "Intracommunautaire btw-fraude - Opvolgingsonderzoek in samenwerking met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en het Duitse Bundesrechnungshof". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-10-2012 * Bijvoegsel 3 van het 166e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-10-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "Fonds voor Beroepsziekten - Vergoedingstermijn". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-10-2012 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 30 juni 2012. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-10-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "Aanpak van belastingplichtingen die geen aangifte indienen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
05-07-2012 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 20 juni 2012. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
28-06-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "Evaluatie van het integriteitsbeleid in de federale belastingadministraties". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-06-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "Asielaanvragen - Kwaliteit van de informatie die de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil nodig hebben voor de opvolging". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-06-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "Eerste Federaal Plan Armoedebestrijding". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
24-05-2012 * Bijvoegsel 2 van het 166e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
26-04-2012 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
08-03-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "Diplomatieke en consulaire posten - Interne controle op het financieel beheer van de werkingsfondsen en audit van het personeelsbeheer". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
01-02-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "Maatregelen tegen de overbevolking in de gevangenissen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-01-2012 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2012. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
22-12-2011 * Deel 1 van het 168e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
15-12-2011 * Auditverslag van het Rekenhof "Naar een doeltreffende controle op de restrictieve mededingingspraktijken - Opvolgingsaudit". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
24-11-2011 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2011 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
17-11-2011 * Auditverslag van het Rekenhof "Bevordering van de werkgelegenheid in de private non-profitsector - Financiering, impact en beheer van de sociale Maribel". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
27-10-2011 * Stand van de kredieten en van hun aanwending, per programma en per basisallocatie, per 31 augustus 2011. Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 69. OVERHEIDSBOEKHOUDING
27-10-2011 * Auditverslag van het Rekenhof "Financiering en contr˘le van de bijzondere vakantiefondsen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
13-10-2011 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2010. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
19-07-2011 * Auditverslag van het Rekenhof "Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging - Opvolgingsaudit". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
26-05-2011 * Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de fiscale achterstand". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
18-05-2011 * Auditverslag van het Rekenhof "Beheer van de uitkeringen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
28-04-2011 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2011. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
06-04-2011 * Auditverslag van het Rekenhof "Management- en staffuncties binnen de federale overheidsdiensten". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
24-03-2011 * Bijvoegsel 4 van het 164e en 165e boek van opmerkingen van het Rekenhof, Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
17-03-2011 * Bijvoegsel 3 van het 165e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
03-03-2011 * Auditverslag van het Rekenhof "Internationale samenwerking van de Belgische belastingdiensten". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
17-02-2011 * Auditverslag van het Rekenhof "Spoorwegveiligheid - Overheidsopdrachten". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
17-02-2011 * Bijvoegsel I van het 166e boek van opmerkingen van het Rekenhof waarin de rekeningen van de instellingen van openbaar nut voor het jaar 2008, samen met de rekeningen van vorige jaren die nog niet werden gepubliceerd, zijn opgenomen. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
10-02-2011 * Auditverslag van het Rekenhof "Tijdige behandeling van tegemoetkomingen aan personen met een handicap". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-12-2010 * Deel 1 van het 167e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
21-12-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Leren van buitenlandse militaire operaties". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-12-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Boek 2010 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
18-11-2010 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2009. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
14-10-2010 * Bijvoegsel 2 van het 165e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Penitentiaire inrichtingen - Aanwerving en bezoldiging van het personeel". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Regie des Gebouwen - Personeelsbeheer". Grondwet. Art. 180, OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Nieuwe gerechtsgebouwen van Antwerpen en Gent - Bouw- en investeringskost". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2010 * Bijvoegsel 3 van het 164e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-07-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "FinanciŰle transfers in de tak arbeidsongevallen van de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-07-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Cumulatie van pensioenen in de openbare sector met een beroeps- of vervangingsinkomen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-07-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Bijzondere Belastinginspectie - Organisatie en werking". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-07-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Leefbaarheid en perspectieven van de overzeese sociale zekerheid - Opvolgingsaudit". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-07-2010 * Algemene stand van de Schatkist per 31 december 2009 (gedrukt als parlementair stuk nr. 21/1). PDF Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 81. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
05-05-2010 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2010. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
11-03-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Bevordering van de werkgelegenheid in de openbare non-profitsector - Financiering en beheer van de sociale Maribel". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
25-02-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Wetenschappelijke ondersteuning van het federale gezondheidsbeleid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-01-2010 * Auditverslag van het Rekenhof "Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector - Regeling van het statutair personeel". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-01-2010 * Bijvoegsel I van het 165e boek van opmerkingen van het Rekenhof waarin de rekeningen van de instellingen van openbaar nut voor het jaar 2007, samen met de rekeningen van vorige jaren die nog niet werden gepubliceerd, zijn opgenomen. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
17-12-2009 * Deel 1 van het 166e boek van opmerkingen van het Rekenhof. PDF Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
27-11-2009 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2010. PDF Wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. Art. 54. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
27-11-2009 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2008. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
22-10-2009 * Auditverslag van het Rekenhof "Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenins - Kennis en conservatie van de collecties". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2009 * Bijvoegsel 4 van het 162e boek van opmerkingen van het Rekenhof (uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A - 2004 en voorgaande jaren). Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
14-10-2009 * Bijvoegsel 4 van het 163e boek van opmerkingen van het Rekenhof (uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A - 2005). Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
15-07-2009 * Auditverslag van het Rekenhof "Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers - Audit van de personeelscyclus". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-07-2009 * Algemene stand van de Schatkist per 31 december 2008 (gedrukt als parlementair stuk nr. 2109/1). PDF Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 81. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
25-06-2009 * Auditverslag van het Rekenhof "Federaal klimaatbeleid - Uitvoering van het Kyotoprotocol". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
11-06-2009 * Bijvoegsel 2 van het 164e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-04-2009 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2009 (gedrukt als parlementaire stukken nrs 1924/2 en 1925/3). PDF Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 16 en 19. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
26-03-2009 * Deel IIB van het 161e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
26-03-2009 * Bijvoegsel 3 van het 162e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
26-03-2009 * Bijvoegsel 3 van het 163e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-03-2009 * Auditverslag van het Rekenhof "Intracommunautaire btw-fraude". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-02-2009 * Auditverslag van het Rekenhof "Werving en selectie van contractueel personeel - Een onderzoek bij twaalf federale overheidsadministraties". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
29-01-2009 * Auditverslag van het Rekenhof "Dienstencheques - Kostprijs en beheer". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
22-01-2009 * Deel 1 van het 165e boek van opmerkingen van het Rekenhof. PDF Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
22-01-2009 * Bijvoegsel I van het 164e boek van opmerkingen waarin de rekeningen van de instellingen van openbaar nut voor het jaar 2006 (samen met de rekeningen van vorige jaren, die nog niet werden gepubliceerd) zijn opgenomen. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
22-01-2009 * Deel IIB van het 159e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
22-01-2009 * Deel IIB van het 160e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-01-2009 * Auditverslag van het Rekenhof "Inning en controle van de roerende voorheffing". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
27-11-2008 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over het ontwerp van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2009 (gedrukt als parlementaire stukken nrs 1527/2 en 1528/4). PDF Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 16 en 9. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
06-11-2008 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij het ontwerp van aangepaste Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2008 (gedrukt als parlementair stuk nr. 1504/3). Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 16 en 19. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
06-11-2008 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2007. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
23-10-2008 * Auditverslag van het Rekenhof "Federale financiering van de opdrachten van openbare dienst van de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-10-2008 * Auditverslag van het Rekenhof "Administratieve behandeling van bezwaarschriften inzake directe belastingen - opvolgingsaudit". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-10-2008 * Auditverslag van het Rekenhof "Naleving van de beheerscontracten door de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-07-2008 * Auditverslag van het Rekenhof "Federale Overheidsdienst FinanciŰn - Administratieve en geldelijke toestand van het personeel en uitvoering van het personeelsplan". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-07-2008 * Auditverslag van het Rekenhof "Overdracht van de pensioenbijdragen uit het privÚpensioenstelsel naar het openbare pensioenstelsel". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
19-06-2008 * Algemene stand van de Schatkist per 31 december 2007 (gedrukt als parlementair stuk nr. 1241/1). PDF Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 81. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
05-06-2008 * Auditverslag van het Rekenhof "Private socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen - Controle door de overheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
17-04-2008 * Auditverslag van het Rekenhof "De startbaanovereenkomst - Een instrument in de strijd tegen werkloosheid bij jongeren". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-04-2008 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over het ontwerp van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2008 (zie stuk nr. 993/3, blz. 40 tot en met 108). Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 16 en 9. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
09-04-2008 * Auditverslag van het Rekenhof "Berekening van de overheidspensioenen - Betrouwbaarheid van de gegevens". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
06-03-2008 * Auditverslag van het Rekenhof "Raamcontracten - Opvolging van eerdere aanbevelingen over raamcontracten". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-02-2008 * Bijvoegsel 2 van het 162e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-02-2008 * Bijvoegsel 2 van het 163e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-02-2008 * Bijvoegsel I van het 162e respectievelijk 163e boek van opmerkingen waarin de rekeningen van de instellingen van openbaar nut voor het jaar 2004 (samen met de rekeningen van vorige jaren, die nog niet werden gepubliceerd), respectievelijk voor het jaar 2005 zijn opgenomen. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
31-01-2008 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2006. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
17-01-2008 * Auditverslag van het Rekenhof "Fonds voor de verkeersveiligheid - Financiering en evaluatie van de actieplannen van de politiediensten". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-01-2008 * Auditverslag van het Rekenhof "Het federale grootstedenbeleid - Onderzoek van de stads- en huisvestingscontracten 2005-2007". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
19-12-2007 * Deel 1 van het 164e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
13-12-2007 * Auditverslag van het Rekenhof "De eenmalige bevrijdende aangifte - Behandeling en opvolging door de fiscale administratie". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
13-12-2007 * Deel III van het 160e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
13-12-2007 * Deel III van het 161e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
18-10-2007 * Auditverslag van het Rekenhof "De impact van de politiehervorming op de sociale zekerheid". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
18-10-2007 * Auditverslag van het Rekenhof "Fiscale controle van de btw-plichtigen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-07-2007 * Deel IIB van het 157e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-07-2007 * Deel IIB van het 158e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
25-04-2007 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij het ontwerp van aangepaste Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2007 (zie stuk nr. 3061/5, blz. 27 tot 32). Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 16 en 19. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
08-03-2007 * Auditverslag van het Rekenhof "Tenuitvoerlegging van de patrimoniale straffen. Penale boeten en bijzondere verbeurdverklaringen". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-02-2007 * Auditverslag van het Rekenhof "Bodembeheer door Defensie". Grondwet. Art. 180 OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-02-2007 * Deel III van het 159e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
25-01-2007 * De delen IV van het 159e respectievelijk 160e en 161e Boek van het Rekenhof waarin de rekeningen van de instellingen van openbaar nut voor het jaar 2001 (samen met de rekeningen van vorige jaren, die nog niet werden gepubliceerd), respectievelijk voor het jaar 2002 en voor het jaar 2003 zijn opgenomen. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
18-01-2007 * Auditverslag van het Rekenhof "Het personeelsbeleid bij de federale beleidsorganen en de ministeriŰle secretariaten". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-01-2007 * Deel III van het 158e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-01-2007 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2005. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
19-12-2006 * Auditverslag van het Rekenhof "Herschatting van het kadastraal inkomen van woningen na verbouwing". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-12-2006 * Auditverslag van het Rekenhof "Leren uit evaluaties van ontwikkelingsprojecten". Grondwet. Art. 180 OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-12-2006 * Auditverslag van het Rekenhof "Geautomatiseerd beheer van de pensioenen via het berekeningsprogramma 'Pencalc'". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-11-2006 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over het ontwerp van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2007 (zie stuk nr. 2704/3, blz. 42 tot en met 133). Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 16 en 9. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
09-11-2006 * Deel 1 van het 163e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
18-10-2006 * Deel IIA (bijvoegsel) van het 161e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-10-2006 * Auditverslag van het Rekenhof over de verkoop van vastgoed door de Regie der Gebouwen. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-10-2006 * Deel IIB van het 155e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-10-2006 * Deel IIB van het 156e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
06-07-2006 * Auditverslag van het Rekenhof "Naar een doeltreffende controle op de restrictieve mededingingspraktijken". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
01-06-2006 * Auditverslag van het Rekenhof over het humanresourcesbeheer van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
18-05-2006 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof bij het ontwerp van aangepaste Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2006 (zie stuk nr. 2449/2, blz. 36 tot 90). Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 16 en 19. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
04-05-2006 * Algemene stand van de Schatkist per 31 december 2005. Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 81. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
20-04-2006 * Delen IIIA en IIIB van het 155e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-04-2006 * Delen IIIA en IIIB van het 156e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-04-2006 * Delen IIIA en IIIB van het 157e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-04-2006 * Auditverslag van het Rekenhof over de aanwending van afgeleide producten voor het beheer van de rijksschuld. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-03-2006 * Auditverslag van het Rekenhof over de nieuwe regels voor de financiering van de ziekenhuizen. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-03-2006 * Auditverslag van het Rekenhof over de leefbaarheid en de perspectieven van de overzeese sociale zekerheid. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
08-03-2006 * Verslag van het Rekenhof betreffende de evaluatie van de budgettaire neutraliteit van de hervorming van de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2004, op basis van de toestand vastgesteld op 30 juni 2005. Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Art. 35. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
23-02-2006 * Auditverslag van het Rekenhof over de organisatie en werking van de Nationale opsporingsdirectie van de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-02-2006 * Auditverslag van het Rekenhof over het begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
26-01-2006 * Auditverslag van het Rekenhof over de doelmatigheid van de informaticatoelage in de federale openbare diensten. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
20-12-2005 * Deel 1 van het 162e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
17-11-2005 * Commentaar en opmerkingen van het Rekenhof over het ontwerp van Staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2006 (zie stuk nr. 2043/3, blz. 45 tot en met 136). Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 16 en 9. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
20-10-2005 * Auditverslag van het Rekenhof over de programmafinanciering van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-10-2005 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2004. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
12-10-2005 * Deel IIB van het 154e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-10-2005 * Auditverslag van het Rekenhof over de berekening en inning van de bedrijfsvoorheffing. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-07-2005 * Auditverslag van het Rekenhof over de responsabilisering van de farmaceutische firma's in de beheersing van de uitgaven in de gezondheidzorg. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-07-2005 * Auditverslag van het Rekenhof over het nationaal veiligheidsplan. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-06-2005 * Auditverslag van het Rekenhof over de uitvoering van de wet van 5 mei 1997 betreffende de co÷rdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
19-05-2005 * Auditverslag van het Rekenhof "De Raamcontracten - Doelmatigheid en rechtmatigheid van de werking van de dienst FOD-overschrijdende raamcontracten". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
19-05-2005 * Auditverslag van het Rekenhof "De maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
24-03-2005 * Rekeningen van de instellingen van openbaar nut voor het jaar 2000 (158e boek van opmerkingen, deel IV van het Rekenhof) samen met de rekeningen van de instellingen van openbaar nut van vorige jaren die nog niet werden gepubliceerd. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
03-02-2005 * Deel IIB van het 153e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
03-02-2005 * Deel IIA van het 161e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-12-2004 * Delen IIIA en IIIB van het 154e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-12-2004 * Deel 1 van het 161e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
15-07-2004 * Delen IIIA en IIIB van het 153e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-07-2004 * Deel IIA (bijvoegsel) van het 159e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
06-05-2004 * Rekeningen van de instellingen van openbaar nut voor het jaar 1999 (157e boek van opmerkingen, deel IV van het Rekenhof) samen met de rekeningen van de instellingen van openbaar nut van vorige jaren, die nog niet werden gepubliceerd. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
04-03-2004 * Deel IIB van het 152e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
05-02-2004 * Deel IIA van het 160e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
04-12-2003 * Deel I van het 160e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
14-10-2003 * Deel IIA van het 159e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
14-10-2003 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie" tijdens het boekjaar 2002. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
14-10-2003 * Deel IIB van het 151e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-07-2003 * Deel IIA (bijvoegsel) van het 158e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
16-07-2003 * Delen IIIA en IIIB van het 152e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
05-06-2003 * Algemene stand van de Schatkist per 31 december 2002. Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 81. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
05-06-2003 * Rekeningen van de instellingen van openbaar nut voor het jaar 1998 (156e boek van opmerkingen, deel IV van het Rekenhof) samen met de rekeningen van de instellingen van openbaar nut van vorige jaren, die nog niet werden gepubliceerd. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
08-04-2003 * Delen IIIA en IIIB van het 151e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
28-03-2003 * Deel IIA (bijvoegsel) van het 157e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-01-2003 * Delen IIIA en IIIB van het 150e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-01-2003 * Deel IIA (bijvoegsel) van het 156e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-01-2003 * Deel IIB van het 150e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-01-2003 * Deel IIA van het 158e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-10-2002 * Deel IIA (bijvoegsel) van het 155e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-09-2002 * Deel IIA van het 157e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
09-07-2002 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie". Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
04-07-2002 * Algemene stand van de Schatkist per 31 december 2001. Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 81. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
29-05-2002 * Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de Staatsbegroting voor 2001. Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 77. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
17-04-2002 * Deel IIA van het 156e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
21-03-2002 * Deel IIA (bijvoegsel) van het 154e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-03-2002 * Rekeningen van de instellingen van openbaar nut voor het jaar 1997 (155e boek van opmerkingen, deel IV van het Rekenhof) samen met de rekeningen van de instellingen van openbaar nut van vorige jaren, die nog niet werden gepubliceerd. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
18-12-2001 * Deel IIA (bijvoegsel) van het 153e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
18-12-2001 * Deel IIA van het 155e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
27-11-2001 * Deel I van het 158e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
10-10-2001 * Delen IIIA en IIIB van het 149e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-10-2001 * Deel II A (bijvoegsel) van het 151e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-10-2001 * Deel II A (bijvoegsel) van het 152e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
18-07-2001 * Deel IIB van het 149e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-07-2001 * Algemene stand van de Schatkist per 31 december 2000. Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 81. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
03-07-2001 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie". Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
03-07-2001 * Deel IIA van het 154e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
06-06-2001 * Deel IIA van het 153e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
31-05-2001 * Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de Staatsbegroting voor 2000. Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 77. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
17-05-2001 * Deel II A (bijvoegsel) van het 150e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
15-02-2001 * Deel IIA van het 152e boek van opmerkinge van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
01-02-2001 * Delen IIIA en IIIB van het 147e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-12-2000 * Deel I van het 157e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
07-12-2000 * Stand van de kredieten en van hun aanwending per 31 oktober 2000. Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 18, 2de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
07-12-2000 * Deel II A (bijvoegsel) van het 149e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
07-12-2000 * Deel II A van het 151e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
28-06-2000 * Stand van de kredieten en van hun aanwending per 30 april 2000. Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 18, 2de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
28-06-2000 * Algemene stand van de Schatkist per 31 december 1999. Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 81. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
15-06-2000 * Verslag van het Rekenhof in verband met de tenuitvoerlegging van de taken van openbare dienst door de vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Co÷peratie". Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 4de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
31-05-2000 * Stand van de kredieten en van hun aanwending per 31 december 1999. Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 18, 2de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
25-05-2000 * Voorafbeelding van de uitslagen van de uitvoering van de Staatsbegroting voor 1999. Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 77. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
06-04-2000 * Deel IIA van het 150e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-03-2000 * Delen IIIA en IIIB van het 145e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
23-03-2000 * Rekeningen van de instellingen van openbaar nut voor het jaar 1996 (154e boek van opmerkingen, deel IV van het Rekenhof) samen met de rekeningen van de instellingen van openbaar nut van vorige jaren die nog niet werden gepubliceerd. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
24-02-2000 * Deel IIA van het 149e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
13-01-2000 * Deel II (bijvoegsel) van het 148e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
25-11-1999 * Stand van de kredieten en van hun aanwending per 31 oktober 1999. Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 18, 2de lid. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
24-11-1999 * Deel II (bijvoegsel) van het 147e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
10-11-1999 * Deel I van het 156e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING 1 JAAR
28-10-1999 * Deel II van het 148e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-10-1999 * Deel II (bijvoegsel) van het 146e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-10-1999 * Deel II van het 147e boek van opmerkingen van het Rekenhof. Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
12-01-1994 * Verslag over de inventaris van het vermogen van de Staat. Geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (K.B. 17 juli 1991). Art. 85. OVERHEIDSBOEKHOUDING 10 JAAR