Verslagen ter uitvoering van een wet

Laatst meegedeelde verslagen ( Situatie op 26-04-2019 )
(* = meegedeeld vóór 13-10-2016)

Zoeken op een woord of een datum (zonder aanhalingstekens):

Zoekcriteria: "OVERHEIDSBEDRIJF "

Mededeling Verslag Wet & Artikel Trefwoord Periodiciteit
20-09-2018 Specifiek jaarverslag 2017 over het beheer van het GEN-Fonds door de NMBS. Programmawet (1) van 11 juli 2005. Art. 50, § 4. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
20-09-2018 Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2017. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
20-09-2018 Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2017. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
24-05-2018 Jaarrekening 2017 van Belgocontrol evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
21-09-2017 Specifiek jaarverslag 2016 over het beheer van het GEN-Fonds door de NMBS. Programmawet (1) van 11 juli 2005. Art. 50, § 4. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
21-09-2017 Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2016. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
21-09-2017 Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2016. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
24-05-2017 Jaarrekening 2016 van Belgocontrol evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
22-09-2016 * Jaarrekening 2015 van Belgocontrol evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-09-2016 * Specifiek jaarverslag 2015 over het beheer van het GEN-Fonds door de NMBS. Programmawet (1) van 11 juli 2005. Art. 50, § 4. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-09-2016 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2014. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-09-2016 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2015. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-09-2016 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2014. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-09-2016 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2015. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
26-02-2015 * Verslag over de toepassing van titel VIII van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat Infrabel betreft voor het dienstjaar 2013. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 213, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
26-02-2015 * Verslag over de toepassing van titel IX van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft voor het dienstjaar 2013. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 230, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
26-02-2015 * Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de NMBS Holding betreft voor het dienstjaar 2013. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-01-2015 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2013. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-01-2015 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2013. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-01-2015 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2013. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
06-11-2014 * Aanbevelingen van het Raadgevend Comité van de treinreizigers betreffende de beheerscontracten tussen de Staat, de NMBS en Infrabel. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 47/1, § 2. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-10-2013 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2012. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-10-2013 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2012. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-10-2013 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2012. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
09-10-2012 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2011. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
09-10-2012 * Geconsolideerde jaarrekening van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2011. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
09-10-2012 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2011. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
01-12-2011 * Verslag over de toepassing van titel VIII van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat Infrabel betreft voor het dienstjaar 2010. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 213, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
01-12-2011 * Verslag over de toepassing van titel IX van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft voor het dienstjaar 2010. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 230, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
01-12-2011 * Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de NMBS Holding betreft voor het dienstjaar 2010. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
07-07-2011 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2010. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
07-07-2011 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2010. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
07-07-2011 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2010. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
18-05-2011 * Verslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst voor het jaar 2010 voor Belgacom. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
18-05-2011 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van Belgacom over het dienstjaar 2010. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
18-05-2011 * Verslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst voor het jaar 2010 voor bpost. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
18-05-2011 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van bpost over het dienstjaar 2010. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
14-10-2010 * Verslag over de toepassing van titel VIII van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat Infrabel betreft voor het dienstjaar 2009. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 213, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
14-10-2010 * Verslag over de toepassing van titel IX van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft voor het dienstjaar 2009. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 230, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
14-10-2010 * Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de NMBS Holding betreft voor het dienstjaar 2009. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
20-07-2010 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2009. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
20-07-2010 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2009. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
20-07-2010 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2009. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
05-05-2010 * Verslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst voor het jaar 2009 voor De Post. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
05-05-2010 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van Belgacom over het dienstjaar 2009. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
05-05-2010 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van De Post over het dienstjaar 2009. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
05-05-2010 * Verslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst voor het jaar 2009 voor Belgacom. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
19-11-2009 * Verslag over de toepassing van titel VIII van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat Infrabel betreft voor het dienstjaar 2008. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 213, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
19-11-2009 * Verslag over de toepassing van titel IX van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft voor het dienstjaar 2008. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 230, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
19-11-2009 * Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de NMBS Holding betreft voor het dienstjaar 2008. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
02-07-2009 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2008. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
02-07-2009 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2008. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
02-07-2009 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2008. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
07-05-2009 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van De Post over het dienstjaar 2008. PDF Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
07-05-2009 * Verslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst voor het jaar 2008 voor Belgacom. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
07-05-2009 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van Belgacom over het dienstjaar 2008. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
07-05-2009 * Verslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst voor het jaar 2008 voor De Post. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
05-03-2009 * Beheersverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van het Fonds voor spoorweginfrastructuur over het dienstjaar 2008. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-01-2009 * Beheersverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van het Fonds voor spoorweginfrastructuur over de dienstjaren 2005, 2006 en 2007. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
04-12-2008 * Verslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst voor het jaar 2007 voor Belgacom. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
04-12-2008 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van Belgacom over het dienstjaar 2007. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
04-12-2008 * Verslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst voor het jaar 2007 voor De Post. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
04-12-2008 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van De Post over het dienstjaar 2007. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
06-11-2008 * Verslag over de toepassing van titel VIII van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat Infrabel betreft voor het dienstjaar 2007. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 213, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
06-11-2008 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2007. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
06-11-2008 * Verslag over de toepassing van titel IX van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft voor het dienstjaar 2007. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 230, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
06-11-2008 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor het dienstjaar 2007. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
06-11-2008 * Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de NMBS Holding betreft voor het dienstjaar 2007. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
06-11-2008 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de NMBS Holding voor het dienstjaar 2007. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
23-07-2008 * Jaarverslag 2007 van Belgocontrol met de jaarrekening 2007 evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
21-05-2008 * Verslag over de toepassing van titel VIII van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat Infrabel betreft voor het dienstjaar 2006. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 213, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
21-05-2008 * Verslag over de toepassing van titel IX van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft voor het dienstjaar 2006. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 230, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
21-05-2008 * Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de NMBS Holding betreft voor het dienstjaar 2006. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
12-07-2007 * De jaarrekening 2006 van Belgocontrol evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
12-07-2007 * Verslag over de toepassing van titel VIII van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat Infrabel betreft voor het dienstjaar 2005. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 213, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
12-07-2007 * Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft voor het dienstjaar 2004. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
12-07-2007 * Verslag over de toepassing van titel IX van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft voor het dienstjaar 2005. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 230, § 5. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
12-07-2007 * Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de NMBS Holding betreft voor het dienstjaar 2005. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
10-10-2006 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2005. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
10-10-2006 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS voor het dienstjaar 2005. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
10-10-2006 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS Holding voor het dienstjaar 2005. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
01-06-2006 * De jaarrekening 2005 van Belgocontrol evenals het beheersverslag en het verslag van het college van commissarissen. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
12-10-2005 * Verslag over de toepassing van titel I van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel betreft, voor het eerste (onvolledige) dienstjaar. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
12-10-2005 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel over het dienstjaar 2004. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
14-07-2005 * Verslag over de uitvoering van de taken van openbare dienst voor het jaar 2004 voor het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
13-07-2005 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekeningen en verslag van het college van commissarissen voor het dienstjaar 2004 voor de NMBS. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
15-09-2004 * De jaarrekeningen 2003, het jaarverslag en het verslag van het college van commissarissen voor het autonoom overheidsbedrijf "Belgocontrol". Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-07-2004 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen voor het boekjaar 2003 voor Belgacom. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-07-2004 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen voor het boekjaar 2003 voor BIAC. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-07-2004 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen voor het boekjaar 2003 voor De Post. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-07-2004 * Jaarverslag, geconsolideerde jaarrekening en verslag van het college van commissarissen voor het boekjaar 2003 voor de NMBS. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
01-07-2004 * Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft voor het dienstjaar 2003. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
16-07-2003 * Verslag over de toepassing van de titels I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft tijdens het jaar 2002. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
16-07-2003 * Het jaarverslag 2002 van de NMBS, de jaarrekeningen en het verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS voor het dienstjaar 2002. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
12-09-2002 * Jaarverslag 2001 over het autonoom overheidsbedrijf "NMBS". Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
12-09-2002 * De jaarrekeningen en het verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS voor het dienstjaar 2001. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
04-07-2002 * Verslag over de toepassing van de titel I en V van de wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven voor wat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen betreft tijdens het jaar 2001. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 162nonies, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
19-07-2001 * Jaarverslag 2000 over het autonoom overheidsbedrijf "NMBS". Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
07-06-2001 * Het NMBS-jaarverslag 2000, de jaarrekeningen 2000, het verslag van het college van commissarissen en het verslag van de commissarissen-revisoren van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
23-11-2000 * Jaarverslag 1999 (N) over het autonoom overheidsbedrijf "NMBS". Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-06-2000 * De jaarrekeningen 1999, het beleidsverslag en het verslag van het college van commissarissen van het autonoom overheidsbedrijf "Belgocontrol". Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-06-2000 * De jaarrekeningen 1999 en het beleidsverslag van het autonoom overheidsbedrijf "Belgacom". Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-06-2000 * De jaarrekeningen 1999, het beleidsverslag en het verslag van het college van commissarissen van het autonoom overheidsbedrijf "BIAC". Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-06-2000 * De jaarrekeningen 1999, het beleidsverslag en het verslag van het college van commissarissen van het autonoom overheidsbedrijf "De Post". Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-06-2000 * De jaarrekeningen 1999, het beleidsverslag en het verslag van het college van commissarissen van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS. Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 27, § 3. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-10-1997 * Jaarverslag 1996 over het autonoom overheidsbedrijf "De Post". Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR
08-10-1997 * Jaarverslag 1996 (F) over het autonoom overheidsbedrijf 'NMBS". Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Art. 23, § 6. OVERHEIDSBEDRIJF 1 JAAR