Verslagen ter uitvoering van een wet

Laatst meegedeelde verslagen ( Situatie op 22-03-2019 )
(* = meegedeeld vˇˇr 13-10-2016)

Zoeken op een woord of een datum (zonder aanhalingstekens):

Zoekcriteria: "ONTWIKKELINGSHULP "

Mededeling Verslag Wet & Artikel Trefwoord Periodiciteit
20-09-2018 Het samenwerkingsprogramma met een partnerland. Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
17-05-2018 Jaarverslag 2017 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
03-05-2018 Jaarverslag "Van evaluatie van hulp naar evaluatie van ontwikkeling" van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking. Art. 9. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
11-01-2018 De samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden. Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
24-05-2017 Jaarverslag 2016 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
04-05-2017 Jaarverslag "Ontwikkelingshulp evalueren : gisteren en morgen" van de Bijzondere Evaluator van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking. Art. 9. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
15-09-2016 * De samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden. Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
26-05-2016 * Jaarverslag 2015 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
13-04-2016 * De samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden. Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
21-05-2015 * Jaarverslag 2014 van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. PDF Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 35. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
11-12-2014 * Verslag 2012-2013 van de Bijzondere Evaluator van de Internationale Samenwerking. Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 5, tweede lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
17-07-2014 * De samenwerkingsprogramma's met de partnerlanden. Wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Art. 20. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
14-06-2012 * Verslag 2012 van de Bijzondere Evaluator van de Internationale Samenwerking. Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 5, tweede lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
19-04-2012 * Verslagen aangaande de ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechten voor het jaar 2011. Wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. Art. 3. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
13-09-2011 * Beleidsverslag 2010 van de Belgische Technische Co÷peratie, het verslag van het College van commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 alsmede de jaarrekeningen 2010. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 1ste & 5de lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
01-06-2011 * Verslag 2011 van de Bijzondere Evaluator van de Internationale Samenwerking. PDF Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 5, tweede lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
06-04-2011 * Verslagen aangaande de ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechten voor het jaar 2010. Wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. Art. 3. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
24-03-2011 * De strategienota "Landbouw en Voedselzekerheid" van de Belgische internationale samenwerking alsmede het advies van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling . Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 6. ONTWIKKELINGSHULP 4 JAAR
14-10-2010 * Verslag 2010 van de Bijzondere Evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking. PDF Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 5, tweede lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
29-04-2010 * Verslagen aangaande de ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechten voor het jaar 2009. Wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. Art. 3. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
07-01-2010 * Derde verslag over de actie die BelgiŰ onderneemt met het oog op de verwezenlijking van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen. PDF Wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoestellingen inzake ontwikkeling. Art. 2 ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
07-01-2010 * Vierde verslag over de actie die BelgiŰ onderneemt met het oog op de verwezenlijking van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen. PDF Wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoestellingen inzake ontwikkeling. Art. 2 ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
22-12-2009 * Verslag 2008-2009 van het Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer. Wet van 8 september 1983 houdende goedkeuring van het akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Republiek Za´re, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden. Art. 2. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
09-07-2009 * Verslag 2006-2008 van de Bijzondere Evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking. PDF Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 5, tweede lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
29-04-2009 * Strategienota "Het recht op gezondheid en gezondheidszorg". Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 7. ONTWIKKELINGSHULP 4 JAAR
23-04-2009 * Verslagen aangaande de ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechten voor het jaar 2008. Wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. Art. 3. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
17-12-2008 * Verslag 2007-2008 van het Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer. Wet van 8 september 1983 houdende goedkeuring van het akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Republiek Za´re, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden. Art. 2. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
23-07-2008 * Verslagen aangaande de ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechten voor het jaar 2007. Wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. Art. 3. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
09-04-2008 * Strategienota "Eerbied voor de Rechten van het Kind in Ontwikkelingssamenwerking". Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 8. ONTWIKKELINGSHULP 4 JAAR
22-11-2007 * Tweede verslag over de actie die BelgiŰ onderneemt met het oog op de verwezenlijking van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen. PDF Wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoestellingen inzake ontwikkeling. Art. 2 ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
22-11-2007 * Verslag 2006-2007 van het Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer. Wet van 8 september 1983 houdende goedkeuring van het akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Republiek Za´re, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden. Art. 2. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
09-10-2007 * Strategienota "Algerije". Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 6. ONTWIKKELINGSHULP 4 JAAR
12-07-2007 * Beleidsverslag 2006 van de Belgische Technische Co÷peratie, het verslag van het College van commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 alsmede de jaarrekeningen 2006. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 1ste & 5de lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
18-01-2007 * Verslag 2005-2006 van het Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer. Wet van 8 september 1983 houdende goedkeuring van het akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Republiek Za´re, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden. Art. 2. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
23-11-2006 * Eerste verslag over de actie die BelgiŰ onderneemt met het oog op de verwezenlijking van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen. PDF Wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoestellingen inzake ontwikkeling. Art. 2 ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
10-10-2006 * Beleidsverslag 2005 van de Belgische Technische Co÷peratie, het verslag van het College van commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2005 alsmede de jaarrekeningen 2005. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 1ste & 5de lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
20-04-2006 * Verslag 2005 van de Bijzondere Evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking, commentaar van de minister van Ontwikkelingssamenwerking bij dit verslag alsmede het advies van het OpvolgingscomitÚ. PDF Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 5, tweede lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
19-01-2006 * Verslag 2004-2005 van het Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer. Wet van 8 september 1983 houdende goedkeuring van het akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Republiek Za´re, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden. Art. 2. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
13-07-2005 * Beleidsverslag 2004 van de Belgische Technische Co÷peratie, het verslag van het College van commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 alsmede de jaarrekeningen 2004. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 1ste & 5de lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
24-02-2005 * Beleidsverslag 2003 van de Belgische Technische Co÷peratie, het verslag van het College van commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2003 alsmede de jaarrekeningen 2003. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 1ste & 5de lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
23-12-2004 * De strategienota "Peru" van de Belgische bilaterale samenwerking, het kaderadvies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en het advies van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling. Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 6. ONTWIKKELINGSHULP 4 JAAR
23-12-2004 * Verslag 2003-2004 van het Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer. Wet van 8 september 1983 houdende goedkeuring van het akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Republiek Za´re, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden. Art. 2. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
10-12-2003 * Beleidsverslag 2002 van de Belgische Technische Co÷peratie, het verslag van het College van commissarissen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2002 alsmede de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden op 26 mei 2003. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 1ste & 5de lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
20-11-2003 * Jaarverslag 2002-2003 van het Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer. Wet van 8 september 1983 houdende goedkeuring van het akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Republiek Za´re, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden. Art. 2. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
05-06-2003 * Strategienota's voor elk partnerland. Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 6. ONTWIKKELINGSHULP 4 JAAR
05-06-2003 * Sectorale strategienota's. Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 7. ONTWIKKELINGSHULP 4 JAAR
05-06-2003 * Thematische strategienota's. Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 8. ONTWIKKELINGSHULP 4 JAAR
21-11-2002 * Verslag 2001-2002 van het Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer. Wet van 8 september 1983 houdende goedkeuring van het akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Republiek Za´re, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden. Art. 2. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
21-11-2002 * Verslagen aangaande de ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechten voor de periode 2001. Wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. Art. 3. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
06-11-2002 * Jaarverslag 2001 betreffende het dagelijks beheer van de Belgische Technische Co÷peratie. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 23, ž 5. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
10-07-2002 * Beleidsverslag 2001 van de Belgische Technische Co÷peratie. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 1ste & 5de lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
06-12-2001 * Verslag van de Bijzondere Evaluator van de Internationale Samenwerking (juni 2001) en de commentaar van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking. Art. 5, tweede lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
22-11-2001 * Verslag 2000-2001 van het Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer. Wet van 8 september 1983 houdende goedkeuring van het akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Republiek Za´re, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden. Art. 2. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
22-11-2001 * Verslagen aangaande de ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechten voor de periode 2000. Wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. Art. 3. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
23-05-2001 * Beleidsverslag 2000 van de Belgische Technische Co÷peratie. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 1ste & 5de lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
21-12-2000 * Verslagen aangaande de ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechten voor de periode 1999. Wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. Art. 3. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
07-12-2000 * Verslag 1999-2000 van het Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer. Wet van 8 september 1983 houdende goedkeuring van het akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Republiek Za´re, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden. Art. 2. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
12-10-2000 * Jaarverslag 1999 van de NV Belgische Technische Co÷peratie. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 23, ž 5. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
12-10-2000 * Beleidsverslag van de NV Belgische Technische Co÷peratie. Wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Co÷peratie in de vorm van een vennootschap van publiek recht. Art. 30, ž 3, 1ste & 5de lid. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
03-05-2000 * Verslagen aangaande de ontwikkelingssamenwerking en de mensenrechten voor de periode 1998. Wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens. Art. 3. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR
03-12-1998 * Verslag 1997-1998 van het Belgisch-Kongolees Fonds voor Delging en Beheer. Wet van 8 september 1983 houdende goedkeuring van het akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Republiek Za´re, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden. Art. 2. ONTWIKKELINGSHULP 1 JAAR