Verslagen ter uitvoering van een wet

Laatst meegedeelde verslagen ( Situatie op 22-03-2019 )
(* = meegedeeld vóór 13-10-2016)

Zoeken op een woord of een datum (zonder aanhalingstekens):

Zoekcriteria: "ELEKTRISCHE ENERGIE "

Mededeling Verslag Wet & Artikel Trefwoord Periodiciteit
28-02-2019 Resultaten van de controle door het Rekenhof van de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2017. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
08-11-2018 Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2019. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
09-05-2018 Jaarverslag 2017 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
19-04-2018 Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2017 en het verslag van de bedrijfsrevisor. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
25-01-2018 Resultaten van de controle door het Rekenhof van de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2016. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
09-11-2017 Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2018. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
04-05-2017 Jaarverslag 2016 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
04-05-2017 Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2016 en het verslag van de bedrijfsrevisor. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
23-02-2017 Commentaren en opmerkingen van het Rekenhof over de rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor de jaren 2014 en 2015. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
10-11-2016 Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2017. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
04-05-2016 * Jaarverslag 2015 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
21-04-2016 * Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2015 en het verslag van de bedrijfsrevisor. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
12-11-2015 * Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2016. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
07-05-2015 * Jaarverslag 2014 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
21-04-2015 * Rekeningen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit voor het boekjaar 2014 en het verslag van de bedrijfsrevisor. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
06-11-2014 * Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2015. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
17-07-2014 * Jaarverslag 2013 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
22-04-2014 * Jaarrekeningen 2013 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het verslag van de bedrijfsrevisor over de rekeningen over het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
07-11-2013 * Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2014. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
08-05-2013 * Jaarverslag 2012 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
08-11-2012 * Begroting en beleidsplan van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2013. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 25, § 5. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
10-05-2012 * Jaarverslag 2011 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
07-01-2010 * Studie over de perspectieven van elektriciteitsvoorrading 2008-2017. PDF Wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 10 JAAR
20-05-2009 * Verslag over de door de elektriciteitsdistributienetbeheerders toegepaste distributienettarieven over het exploitatiejaar 2008. PDF Koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit. Art. 12. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
07-05-2009 * Jaarverslag 2008 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
05-02-2009 * Verslag over de door de elektriciteitsdistributienetbeheerders toegepaste distributienettarieven over het exploitatiejaar 2007. PDF Koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit. Art. 12. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
12-07-2007 * Jaarverslag 2006 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
19-04-2007 * Verslagen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2006. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
06-05-2004 * Verslagen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2003. Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR
19-04-2001 * Jaarverslag 2000 van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. PDF Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Art. 23, § 3. ELEKTRISCHE ENERGIE 1 JAAR