Verslagen ter uitvoering van een wet

Laatst meegedeelde verslagen ( Situatie op 20-03-2019 )
(* = meegedeeld vóór 13-10-2016)

Zoeken op een woord of een datum (zonder aanhalingstekens):

Zoekcriteria: "ARMOEDE "

Mededeling Verslag Wet & Artikel Trefwoord Periodiciteit
21-04-2016 * Tweejaarlijks verslag 2014-2015 "Publieke diensten en armoede - Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. PDF Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1. ARMOEDE 2 JAAR
06-02-2014 * Tweejaarlijks verslag 2012-2013 "Sociale bescherming en armoede - Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. PDF Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1. ARMOEDE 2 JAAR
14-06-2012 * Auditverslag van het Rekenhof "Eerste Federaal Plan Armoedebestrijding". Grondwet. Art. 180. OVERHEIDSBOEKHOUDING
26-04-2012 * Tweejaarlijks verslag 2010-2011 "Strijd tegen armoede" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. PDF Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1. ARMOEDE 2 JAAR
14-10-2010 * Tweejaarlijks verslag 2008-2009 "Naar een coherente aanpak in de strijd tegen dakloosheid en armoede". PDF Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1. ARMOEDE 2 JAAR
12-01-2006 * Verslag 2005 "Armoede uitbannen - Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. PDF Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1. ARMOEDE 2 JAAR
11-03-2004 * Verslag 2003 "In dialoog" van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, goedgekeurd door de wet van 27 januari 1999. Art. 4, § 1. ARMOEDE 2 JAAR