Parlementair Document 54K1523

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de verplichte re-integratie van de arbeidsongeschikte gerechtigden betreft.


Chronologisch overzicht van de vergaderingen:

Datum Vergadering Status