Parlementair Document 53K1959

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen wat de leden en hun voorstellen betreft.


Chronologisch overzicht van de vergaderingen:

Datum Vergadering Status