Parlementair Document 53K1601

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastingvrijstelling voor de overdracht van erfpacht betreft.


Chronologisch overzicht van de vergaderingen:

Datum Vergadering Status