Parlementair Document 53K0713

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de vrijstelling van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars betreft.


Chronologisch overzicht van de vergaderingen:

Datum Vergadering Status