Parlementair Document 50K1141

Herziening van de Grondwet. Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een artikel 11bis in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten.


Chronologisch overzicht van de vergaderingen:

Datum Vergadering Status