Parlementair Document 50K0424

Herziening van de Grondwet Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren.


Chronologisch overzicht van de vergaderingen:

Datum Vergadering Status