De Kamer online


Week van 1 tot 5 april 2019

KAMERVOORZITTER

Vietnam

3 april 2019 : De Kamervoorzitter ontving Mw. Nguyen Thi Kim Ngan, voorzitster van de Nationale Assemblee van Vietnam.
PLENAIRE VERGADERING van 4 april 2019

Voormiddag

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking
Andere agendapunten

Namiddag

Verklaring van de eerste minister

Mondelinge vragen
Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking

Avond

Wetsontwerpen, wetsvoorstellen en voorstellen van resolutie: bespreking en stemming

Andere agendapunten

Samenvatting van de debatten

COMMISSIES

Overzicht van de activiteiten van 1 tot 5 april

Verslagen van gedachtewisselingen en hoorzittingen

Werkbezoeken

  • 1 april 2019 : De commissie voor de Binnenlandse Zaken bracht een werkbezoek aan het administratief centrum voor transmigratie van het gesloten centrum 127bis van Steenokkerzeel.

RAADPLEGING ADVIESORGANEN

WETTEN VERSCHENEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

PUBLICATIES

Links


EUROPA

Interparlementaire conferentie over de toekomst van Europa
  • 1 en 2 april 2019 : Kamerlid Jean-Jacques Flahaux woonde in Boekarest de interparlementaire conferentie over de toekomst van Europa bij, georganiseerd in het kader van het EU-Roemeens voorzitterschap.

Antwoord van de Europese Commissie
  • Subsidiariteitsadvies. Pakket "Modernisering van de btw voor grensoverschrijdende Business-to-Consumer -e-commerce" - COM(2016)755 tot en met 758 - politieke dialoog

INTERNATIONALE BETREKKINGEN

PA OVSE ad hoc committee on Migration
  • 2 april 2019 : Een delegatie van het ad hoc committee on Migration van de Parlementarie Assemblee van de OVSE (PA OVSE) bracht een werkbezoek aan Brussel, onder leiding van Kamerlid Nahima Lanjri, voorzitster. De delegatie was samengesteld uit Margareta Cederfelt (Zweden), Alfred Dubs (Verenigd Koninkrijk), Sylvie Goy-Chavent (Frankrijk), Roman Haider (Oostenrijk) en Kyriakos Kyriakou-Hadjiyianni (Cyprus). Het programma begon met gedachtewisselingen met leden van de Europese Commissie en het Europees Parlement over het thema van het EU-beleid over migratie en de aanpak van BelgiŽ op dat gebied. De delegatieleden bezochten tenslotte het gesloten centrum 127bis van Steenokkerzeel.

COLLOQUIA, TENTOONSTELLINGEN, EVENEMENTEN

ECA-CREAC
  • 1 april 2019 : Conferentie georganiseerd door de ivzw ECA-CREAC (Belgisch Referentiecentrum voor de Expertise over Centraal-Afrika) rond het thema van de democratisering in Rwanda en Burundi.
Stakeholdersmeeting Klimaatplan Ecolo-Groen
  • 1 april 2019 : Stakerholdersmeeting georganiseerd door de Ecolo-Groen Kamerfractie over het klimaatplan van Ecolo-Groen.
Access to justice for victims of physical violence in detention
  • 4 april 2019 : Rondetafelgesprek rond het thema van fysiek geweld in de gevangenis, georganiseerd door de NGO "Fair Trials".
Niet-alcoholische steatohepatitis
  • 4 april 2019 : Conferentie over de niet-alcoholische steatohepatitis, de plaats van behandelingen tegen welvaartsziekten in onze ziekteverzekering, georganiseerd door Gilead bvba.
Ondersteuningsbehoeften bij de integratietegemoetkoming
  • 5 april 2019 : Studienamiddag: "Naar een nieuw instrument voor de evaluatie van de ondersteuningsbehoeften bij de integratietegemoetkoming", georganiseerd door het kabinet van de minister voor de Tewerkstelling.